Blixt slår ned i fjärran
Jordfelsbrytare
Blixt slår ned i fjärran

Många hus saknar jordfelsbrytare

Jordfelsbrytaren fungerar som ett komplement till säkringarna i din elcentral. Brytaren kan vara skillnaden mellan liv och död om du kommer i kontakt med el. Trots detta saknar många hus ett fullständigt jordfelsskydd. Lär dig mer om vilka krav som gäller för jordfelsbrytare.

- Vi har granskat 122 villor över hela landet byggda från 1930-talet till år 2010. Resultatet visar att 61 procent av husen inte alls, eller bara delvis har jordfelsbrytare. Resterande 39 procent har jordfelsbrytare som täcker alla uttag, alltså ett fullständigt skydd, säger Mikael Carlson, teknisk expert på Elsäkerhetsverket.

Undersökningen ger en indikation på hur det ser ut i landet, men Mikael Carlson betonar att urvalet inte är statistiskt säkerställt.

- Vi uttalar oss bara för de hus som ingår i undersökningen och inte hur det ser ut i landet som helhet, säger Mikael Carlson.

Krav på jordfelsbrytare

Mikael Carlson menar dock att resultatet i undersökningen troligtvis ligger ganska nära sanningen. 

- Fördelningen av husen speglar hur det ser ut i Sverige. Vi ser också att det finns en direkt koppling mellan hur gamla husen är och när det har kommit särskilda krav på att det ska finnas jordfelsbrytare, säger Mikael Carlson.

1994 blev det krav på att det måste finnas jordfelsbrytare med 30 mA märkutlösningsström som tilläggsskydd i husets särskilt utsatta delar. Det gäller exempelvis för eluttag i badrum och för de eluttag som finns utomhus. Och år 2000 kom kravet att alla nybyggda hus måste ha ett heltäckande jordfelsbrytarskydd.  

Det går också att se i undersökningen när kraven kom, berättar Mikael Carlson.

Alla hus som är byggda efter år 2000 har ett fullständigt skydd

- De hus som är byggda under 1990-talet är endast delvis skyddade. Däremot är det mer blandat för de hus som är lite äldre. En del har ju renoverat eller byggt till sina äldre hus och installerat jordfelsbrytare enligt de krav som gäller nu, medan andra hus inte alls är skyddade. En blandad kompott kan man säga, avslutar Mikael Carlson.

Det måste du veta om jordfelsbrytare

  • Jordfelsbrytare håller inte för evigt. Därför är det viktigt att du testar att din jordfelsbrytare fungerar två gånger om året. Du testar funktionen genom att trycka på testknappen märkt med T. 
  • Om din jordfelsbrytare är installerad före 1996 rekommenderar Elsäkerhetsverket att du byter ut den eftersom äldre jordfelsbrytare inte är testade efter dagens standard. 
  • Du får inte installera en jordfelsbrytare själv. Om du inte har en jordfelsbrytare rekommenderas att du installerar en genom att ta in en behörig elinstallatör. 
  • En portabel jordfelsbrytare som ansluts mellan vägguttag och elektronik bryter inte strömmen för ett helt hus. Den bryter endast strömmen som är kopplad till den portabla jordfelsbrytaren. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.