Lasse Ejeklint, Vattenfall
Elstolpar
Elstolpar

Hur vet jag att elen är fossilfri

Villaägarna ställde några frågor till Vattenfall för att ta reda på hur du som husägare ska veta att den el du köper verkligen är fossilfri.

- El produceras i världen på olika sätt. Det vanligaste är att någon form av fossilt bränsle används, till exempel kol och naturgas. Hur stor den fossila andelen är varierar stort mellan olika länder. Sveriges elproduktion är till 98 procent fossilfri, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

Men vad är egentligen förnybar och fossilfri el?

- Med fossilfri el menas el som produceras av fossilfria energikällor, det vill säga energikällor som inte släpper ut någon koldioxid i atmosfären. Till fossilfria energikällor hör kärnkraft, vattenkraft, solkraft och vindkraft, säger Lasse Ejeklint.

Förnybar el betyder i sin tur att elen produceras i energikällor som hela tiden förnyas och inte tar slut - till exempel vattenkraft, vindkraft och solkraft.

- Förnybar elproduktion är fossilfri, medan fossilfri elproduktion inte alltid är förnybar. Ett exempel är kärnkraft vars källa, uran, inte är outsinlig. Drygt hälften av Sveriges elproduktion kommer från förnybara energikällor, säger Lasse Ejeklint.

Vad kostar fossilfri eller förnybar el?

De flesta elbolag i Sverige erbjuder el från förnybara och fossilfria energikällor.

- Några tar extra betalt, andra gör det inte. Hos oss på Vattenfall kostar det inget extra för dig som privatperson att välja en specifik energikälla, säger Lasse Ejeklint.

Hur vet jag att jag får den el jag valt?

Elbolaget kan till exempel erbjuda solkraft, vindkraft, vattenkraft eller kärnkraft men hur vet jag som kund att jag får den el jag har valt i mitt uttag? Svaret är ursprungsgarantier.

- Eftersom elen flödar fritt i elnäten kan elhandlaren inte garantera att just du, i ditt eluttag, får den el du köpt. Men med ursprungsgarantier ser man till att bara sälja lika stor mängd el, till exempel från vattenkraft, som har kommit in i nätet, säger Lasse Ejeklint.

Så här fungerar ursprungsgarantier

Ursprungsgarantier är elektroniska handlingar (ett internationellt certifieringssystem som hanteras av Energimyndigheten) som visar vilken energikälla som elen kommer ifrån. För varje megawattimme (MWh = 1000 kWh) producerad el får elproducenten en ursprungsgaranti från staten.

- När vi på Vattenfall säljer el från till exempel vindkraft, måste vi också ha ursprungsgarantier för vindkraft motsvarande den mängd vi säljer. På så vis kan vi som elleverantör garantera att den mängd el som du förbrukar varje år kommer att produceras av den energikälla du har valt. Och du är med och främjar den energikällan, säger Lasse Ejeklint.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.