vedspis
Ved brinner
vedspis

Hårdare krav på vedspisar

Från den 1 juli 2018 gäller boverkets byggregler - BBR 25 - fullt ut. Då gäller nya krav vad gäller verkningsgrad och utsläpp för fastbränsleanordningar och rumsvärmare.

Sverige inför kraven från ekodesigndirektivet 1,5 år tidigare än EU kräver för fastbränslepannor och 3,5 år tidigare för rumsvärmare. Hittills har vedspisar främst avsedda för matlagning haft lägre krav än andra rumsvärmare men nu försvinner deras undantag.

Boverkets byggregler, BBR 25

Nya regler för utsläpp från vedeldning

Kraven gäller vid nybyggnation

Kraven gäller vid nybyggnation och inte vid byte av fastbränsleanordning/rumsvärmare, men det är fortfarande något oklart om de nya kraven gäller vid nyinstallation i befintlig byggnad, det vill säga när du till exempel installerar en vedspis i ett hus som inte haft en sådan.

Kravnivån fastställs utifrån förutsättningarna i det enskilda fallet. Av 7 § PBL framgår att ju större ändring som görs, desto närmare hamnar du kraven vid uppförande av ny byggnad. Boverket håller på att författa en klargörande text till kommunerna som tillsynar detta.

Ytterligare förslag på krav från boverket

I december 2017 kom boverket med en rapport med förslag på hur myndigheterna ska få oss att bättre följa de sedan länge beslutade nya reglerna.

Förslagen var två:

  • utökad anmälningsplikt till kommunens byggnadsnämnd
  • skrotningspremie för pannor och rumsvärmare tillverkade 2007 eller tidigare

Boverkets rapport - byte av fastbränsleanordning

Skrotningspremien inte aktuell

Ansvarig minister Peter Eriksson (mp) tog efter kritik från främst ett antal riksdagsledamöter (m) och en Facebookgrupp med ett stort antal medlemmar avstånd från förslaget att införa en skrotningspremie. Boverket har också reagerat på kritiken genom att försöka förklara sig i media.

Se inslag på SVT 

På riksdagen.se kan du se interpellationsdebatt från 6 februari 2018

Utökad anmälningsplikt kan fortfarande införas

Boverket föreslår att du, inte bara som idag, måste anmäla installation av en fastbränsleanordning eller rumsvärmare vid nyinstallation eller vid väsentlig ändring, utan vid alla byten och ändringar.

Installation får, när det finns anmälningsplikt, inte påbörjas förrän anmälan är gjord och byggnadsnämnden lämnat ett startbesked. Du får normalt sett inte heller börja använda eldstaden förrän byggnadsnämnden gett ett slutbesked. Ofta måste byggherren skicka in ett sotarintyg till byggnadsnämnden för att få slutbeskedet.

Kakelugnar och öppna spisar ohotade

Kraven på kakelugnar och öppna spisar berörs varken av de skärpta kraven eller av boverkets nya idéer om utökad anmälningsplikt och skrotningspremie. Kakelugnar är undantagna av kulturhistoriska skäl, samt att utsläppsnivåer anses acceptabla. Öppna spisar är också undantagna eftersom de anses vara en del av byggnaden och eftersom det är svårt att mäta utsläppen.

Fastbränsleanordning är pannor med en effekt upp till 500 kW eller rumsvärmare som eldas med fast bränsle.

Rumsvärmare är sekundära bränsleanordningar, t.ex. braskaminer, pelletseldade kaminer, kökspannor, köksspisar och insatser

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.