Händer som mekar i elskåp
Händer som mekar i elskåp

Störst risk för elbrand i äldre villor

Är ditt hus byggt före 1940 kan det vara hög tid att se över elinstallationerna.

Varje år skadas omkring 800 personer så allvarligt i elolyckor hemma i sina bostäder att de måste till sjukhus. Störst är risken för villaägare. Det framgår av rapporten Elsäkerhet i bostäder från Elsäkerhetsverket.

– Generellt sett har vi en god standard på elinstallationer. Men det finns brister i såväl kunskap om eget ansvar för att kontrollera sin anläggning, som om vad man får göra själv, säger Bo Lundin på Brandskyddsföreningen, som berättar att antalet elrelaterade bränder har ökat de senaste åren.

– Ökningen gäller framför allt elcentraler, värmepumpar, värmesystem och vid laddning av olika produkter. Dödsolyckor på grund av el är ovanliga och när de inträffar beror de oftast på eldsvåda.

– Villor är överrepresenterade när det gäller brand i fasta installationer, bland annat beroende på en hög effektförbrukning till värmepumpar och motor- och poolvärmare. I kombination med en skada på elsystemet kan det leda till brand.
Hus byggda före 1940 löper störst risk för elbrand.

Vad orsakar elbrand?

Orsakerna är flera: installationskraven var annorlunda förr och vi använder betydligt mer el idag än när husen byggdes. Dessutom åldras materialen.

– Tyvärr finns även en del ”hemmafixare” som överskattar sina kunskaper om el. Som lekman får du bara byta uttag och strömbrytare, allt annat måste utföras av elektriker.

Just nu sker en snabb och spännande utveckling av solelproduktion och batterilagring. Den nya tekniken skapar dock vissa risker.

– Det är oerhört viktigt att installationen görs enligt gällande regler och av ett auktoriserat elinstallationsföretag. Och batterier för energilagring bör placeras i ett avskilt utrymme och inte i bostaden.

Skydda huset mot elbrand

  • Låt en auktoriserad besiktnings-ingenjör kolla husets elanlägg-ning och åtgärda fel som upptäcks.
  • Anlita endast auktoriserade elinstallationsföretag – var extra noggrann vid badrumsrenovering.
  • Planerar du för nya effektkrävande produkter, exempelvis elbilladdare, bör hela husets installation ses över.
  • Håll koll på vitvaror, kontrollera eventuella färgförändringar eller lukt. Kör aldrig tvättmaskin eller torktumlare på natten.
  • Använd aldrig skadade lampor, laddare, kablar eller andra defekta elektriska produkter.
  • Telefoner, surfplattor och annan småelektronik ska laddas på ett obrännbart material.
  • Elcyklar och större laddningsbara saker laddas helst utomhus, dock inte i fukt eller regn.

Text: Madeleine Appelgren
Foto: colourbox

Ur Villaägaren

Håll koll för bättre säkerhet

Skapa en underhållsplan i vår digitala tjänst Min Villa och ta del av våra steg-för-steg-kontroller. Allt för att undvika olyckor i hemmet.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.