Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Klart vatten med vattendroppar
Klart vatten med vattendroppar

Översvämning - vad gör jag?

Vi har samlat tips på saker att tänka på om du drabbas av översvämning i källaren. Dessutom ger vi dig tips på förebyggande åtgärder så att du kanske slipper hamna i en sådan situation igen.

När himlen öppnar sig och regnet öser ner, när snön smälter efter en lång vinter eller när sjöar och vattendrag stiger finns det risk för översvämningar hemma i huset. Vi har samlat tips och förebyggande åtgärder som du kan göra själv hemma.

Tips på hur du förebygger översvämning

 1. Kontrollera avrinningen från marken när det regnar ordentligt. Vattnet borde inte bli stående på gräsmattor eller andra ytor runt huset. Vattnet bör inte heller rinna mot huset.
 2. Kontrollera hur vattnet från taket leds bort. Hängrännorna ska inte svämma över vid kraftigt regn och det bästa är om stuprören går ner i marken och leder vattnet bort från huset.
 3. Kontrollera husets sockel och insidan av källarväggar och golv efter fuktfläckar. Det kan vara tecken på att dräneringssystemet inte fungerar som det borde. Du kan högtrycksspola ledningen och även filma den för att se om den är ok eller skadad.
 4. Kontakta kommunen och eventuella installatörer innan du själv vidtar några åtgärder.
 5. Undvik att förvara fuktkänsliga saker i källare och andra utsatta utrymmen om du tror att det finns risk för översvämningar. Överväg att installera backventiler eller andra tekniska lösningar för att minska risken för skador.
 6. Drabbas ditt område gång på gång av översvämningar via VA-nätet, kan det vara läge att begära ombyggnad/renovering av de kommunala VA-ledningarna. Rapportera de brister du upptäcker i VA-ledningssystemet till kommunen.
 7. Om ditt område drabbas av stigande sjö eller vattendrag kan det behövas byggas permanent invallning. Tillfälliga alternativ är att vara förberedd med sandsäckar eller ställa upp pallar för invallning. Material kan i vissa fall finnas att låna i den kommun du bor. Eventuellt kan det bli tal om att kunna länspumpa, dock bör du vara medveten om att när du länspumpar din källare och det finns vattentryck på källarväggens utsida kan det uppstå skada på källarväggen av det ökade trycket.
 8. Följ väderleksrapporter om att till exempel vattendrag plötsligt stiger. SMHI och din kommun har ofta uppdatering om detta på sin webbplats.  
 9. Ska du bygga nytt eller köpa begagnat hus? Tänk på att det är hus i vissa lägen som löper störst risk för översvämning. Ett högt läge är till exempel bättre än ett lågt vid översvämning i ett VA-nät.

Fotografera skadorna. Rädda egendom om du kan göra detta utan att riskera din egen säkerhet.

Så här gör du om du drabbas av översvämning

 1. Bryt strömmen då vattnet kan bli strömförande, men se till så att en eventuell dräneringspump inte stannar.
 2. Behöver du länspumpning, kontakta Räddningstjänsten.
 3. Anmäl översvämningsskadorna till ditt försäkringsbolag och VA-bolaget. Försäkringsbolaget hjälper till med uttorkning.
 4. Fotografera skadorna. Rädda egendom om du kan göra detta utan att riskera din egen säkerhet.
 5. Släng inte förstörd egendom innan försäkringsbolaget har fått möjlighet att besöka dig och kunnat konstatera vad som har förstörts.
 6. Beror skadan på att VA-bolagets ledningar inte klarar lagkraven? Begär ersättning för självrisk och andra kostnader som du inte får ersättning för från försäkringsbolaget.

Fler tips!

Din Säkerhet.se hittar du bra tips och mer information om hur du skyddar ditt hus mot översvämning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.