Övervakningskamera på vit vägg
Maskerad tjuv bryter sig in genom fönster
Maskerad tjuv bryter sig in genom fönster

Gör det svårt för tjuven

En inbrottstjuv vill inte märkas, komma snabbt in i ditt hus – och hitta dina värdesaker så fort det bara går. Det gäller alltså att göra det tidkrävande och bökigt för tjuven att ta sig in och ut.

En inbrottstjuv bestämmer sig på direkten om det tar för lång tid eller inte att bryta sig in. Om du har en ytterdörr med ett enklare lås och utan stöldskydd tar det bara några sekunder för en erfaren inbrottstjuv att ta sig in.

Men har du inbrottssäkrat dörren är sannolikheten stor att tjuven bara går därifrån eftersom det tar för lång tid. Det samma gäller om du har larmat ditt hus. Tjuven tycker helt enkelt att det inte är värt risken. 

Källa: SSF

Vill jobba ostört 

Men de flesta tjuvar väljer inte att bryta sig in genom din ytterdörr. Exponeringen från grannar är för stor och ytterdörrslåset är i regel kraftigare än andra låsanordningar på huset. Då är baksidan mycket bättre. Här kan tjuven jobba mer ostört. Klena altandörrar och fönster är lätt match för tjuven. Att inbrottssäkra hela huset är därför viktigt.

Så här skyddar du dig:

 • Se till att det finns grannsamverkan i området – tjuvar väljer helst bort områden med aktiv gransamverkan.
 • Se över alla lås på fönster och dörrar. Använd bara certifierade lås. Kom ihåg att ha bra lås och dörrar på förrådet om du har värdefulla verktyg och maskiner.
 • Välj heltäckande brytskydd och spanjolett. Om du är osäker på vad som passar dina behov fråga en låsmästare.
 • Lämna inte redskap på tomten som underlättar för tjuven, exempelvis en stege.
 • DNA-märk dina värdesaker så de går att spåra. Märkta föremål är svåra att sälja.
 • Lås in värdesaker och id-handlingar i ett säkerhetsskåp.
 • Larma huset. Tjuvar väljer helst bort hus som är larmade och ger dem kortare tid ta saker väl inne i huset.
 • Utomhusbelysning med rörelsesensor kan skrämma bort tjuven.

Resa bort? Be någon:

 • Tända och släcka belysning i huset
 • Lägga sopor i ditt sopkärl
 • Klippa gräsmattan
 • Parkera på din uppfart ibland
 • Ta hand om posten