Familj sitter i bil
Pappa håller barn och öppnar bakluckan på vit bil

10 tips på hur du lastar bilen säkrare

Det är lätt hänt att inte tänka på att last kan vara en säkerhetsrisk. Som väl är hör olyckor till undantaget. Skulle olyckan vara framme kan dock föremål som inte lastats på ett säkert sätt kastas in i kupén från bagageutrymmet och skada de åkande. Ungefär som obältade passagerare vid en krock, kan skada övriga i bilen.

- Det är självklart farligt att vid en krock hamna i vägen för en tegelsten, trädgårdsplatta eller verktygslåda som kommer flygande. Men även mindre föremål som sekatörer, läskburkar eller kameror kan orsaka personskador vid en krock, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Med Villaägarnas tips kan du minska risken för att last vid en krock kastas över ryggstödet och orsakar personskada.

Lastskydd gör bilen säkrare

  • Om det finns ett lastskydd* i bilen, se till att använda det. Många kör dessvärre omkring med sitt lastskydd undanfällt. Då gör det ingen nytta, ungefär som när cykelhjälmen ligger på pakethållaren eller hänger på styret istället för att sitta på huvudet.
  • Saknas lastskydd, men sådana säljs till bilmodellen, överväg att köpa ett lastskydd. De kostar ofta 2 000 – 3 000 kronor, beroende på bilmodell. Begagnade går att få tag i billigare.  
  • När du använder lastskydd, se till så att föremål inte sticker ut genom detsamma. Vid en krock riskerar dessa föremål annars att komma farande som projektiler genom kupén.


Lastskydd på plats. 

Tänk på lastens placering i bilen

  • Placera tung last så lågt som möjligt intill ryggstödet. Gör du tvärtom och lägger lasten långt från ryggstödet, slår den vid en krock i ryggstödet med större kraft. Tål inte ryggstödet kraften kan det brytas sönder och lasten tränga in i kupén.


Tung och olämpligt placerad last. 


Lågt intill ryggstöd placerad och jämnt fördelad tung last.

  • När baksätet har delat ryggstöd, fördela gärna lasten på båda sidor om delningen.
  • Undvik att ha last ovanför ryggstödet. Har du inget lastskydd riskerar du att lasten kommer farande in i kupén vid en krock.


Last placerad på ett olämpligt sätt ovanför ryggstödet samt utan lastskydd

  • Tunga, hårda, spetsiga, vassa, ömtåliga och stora föremål bör inte finnas i passagerarutrymmet och gärna spännas fast. Anledningen är helt enkelt att risken är högre för att dessa föremål orsakar personskador.

Spänn fast last

  • Finns det lastsäkringsöglor** eller lastsäkringskrokar i bagageutrymmet, använd gärna spännremmar för att spänna fast lasten i dessa. En spännrem kostar (beroende på längd) runt en femtiolapp och tar ingen plats. Förvara gärna dina spännremmar i bilen så att de finns tillhands när behov av dem uppstår.
  • Saknas lastsäkringsöglor, se om det finns andra inredningsdetaljer att spänna fast lasten i.
Väl fastspänt bagage. 

Annat att tänka på

  • Om bilen är tungt lastad, kan lufttrycket i däcken behöva höjas. I annat fall kan bilens köregenskaper försämras. Tänk även på att det finns en övre gräns för vad lastskydd och ryggstöd klarar av. Så överlasta inte bilen.

 

* Kallas även lastgaller, bagagenät och skyddsgaller.

** Benämns även surrningsfästen, förankringspunkter och surrningsöglor.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.