Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Arkitektur för bättre gestaltning av din bostad

Som medlem får du upp till en timmes rådgivning kring byggnadens arkitektur, gestaltning och planlösning. Dessutom ger vi råd om projektering och byggande vid ny- om- och tillbyggnad.