Arkitektur för bättre gestaltning av din bostad

Som medlem får du upp till en timmes rådgivning kring byggnadens arkitektur, gestaltning och planlösning. Dessutom ger vi råd om projektering och byggande vid ny- om- och tillbyggnad.