Flygbild villaområde
Flygbild villaområde

Att staden har arkitekturpolicy
- vad innebär det för villaägare?

Göteborg har fått sin första arkitekturpolicy. Enskilda villor kommer inte att beröras men planering hur kvarter utformas kan påverkas. Vi vill bland annat undvika återvändsgator och undanskymda gång- och cykelbanor i villabebyggelsen, berättar stadsarkitekt Björn Siesjö.

Enligt Björn Siesjö, stadsarkitekt i Göteborg, påverkar faktumet att staden har antagit en arkitekturpolicy inte den befintliga bebyggelsen så mycket utan det är ett policydokument som ska säkra kvaliteten i det som byggs framöver, med fokus på en hållbar stad som är lätt, praktisk och rolig att leva i.

– Vi jobbar framför allt med arkitekturen i centrum och i knutpunkter, nära service och infrastruktur, säger han.

Liten påverkan på villor

Villor ligger i allmänhet i stadens yttre delar och påverkas inte i samma utsträckning. Så småningom kommer policyn att kompletteras med riktlinjer som är mer handfasta och som handlar om hur nya stadsdelar utformas praktiskt.

– Till exempel ser vi behov av gemensamma gröna ytor och närhet till kommunal service. En annan sak som kanske har förbisetts tidigare är utformning och storlek på kvarter och att man byggt återvändsgator. Undanskymda otrygga gång- och cykelbanor i villabebyggelsen är också något som vi vill komma ifrån.

När det ska köpas en bil är ofta utseende och design en avgörande faktor men när det är dags för livets största investering, att bygga sitt hus, så är många nöjda bara det inte regnar in!

Björn Siesjö

Inga regler för enskilda hus

Villaägare som är oroliga för att det ska komma påbud om att de måste måla om sina hus enligt en speciell färgskala eller andra krav på arkitektonisk enhetlighet kan andas ut.

– Det blir inte regler för enskilda hus. Det finns äldre områden i Göteborg, till exempel Landala Egna Hem och Änggården, där husen är byggda enligt strikta normer, men mode och trender inom arkitektur förändras rätt så frekvent så sådana normer föråldras väldigt fort. Därför vill vi inte ha sådana generella regler. I Sverige har villor tyvärr låg verkshöjd i arkitektoniskt hänseende, de är ofta ingenjörsprodukter. Arkitektritade villor är relativt ovanligt i landet, vilket jag tycker är synd. När det ska köpas en bil är ofta utseende och design en avgörande faktor men när det är dags för livets största investering, att bygga sitt hus, så är många nöjda bara det inte regnar in! Men det finns som sagt inga generella krav på design och utformning att vänta från oss.

Policyn färgar av sig på utformning av småhus

Framför allt berör policyn byggandet av stadens landmärken och viktiga byggnader. Där kommer det att ställas högre krav ur arkitektoniskt perspektiv.

– Av erfarenhet vet vi att det sedan färgar av sig på det privata byggandet. Ett exempel är Turning Torso i Malmö, som har haft stor påverkan på samtalet om arkitektur och därmed även på utformningen av småhus där. Men detta är ju en frivillig process, och en gradvis höjning av medvetenheten om arkitekturens betydelse, säger Björn Siesjö.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.