Modernt hus med pool i skymning
Planritning med penna och linjal
Modernt hus med pool i skymning

Ta hjälp av arkitekt - spara pengar

Ska du bygga om, bygga till eller bygga helt nytt? Att ta hjälp av en arkitekt kan kosta en del men är välinvesterade slantar. Och är du medlem i Villaägarna så har du möjlighet till en timmes gratis arkitektrådgivning.

Många medlemmar som utnyttjar rätten till en timmes gratis expertrådgivning inom arkitektur vill förändra sin fastighet och har tagit fram en skiss som de gärna vill bolla med en arkitekt. Eller så känner de att de kört fast i sina ansträngningar och vill ha hjälp att komma vidare.
– Ofta innebär mina svar att jag visar på lösningar som ser helt annorlunda ut och som skulle fungera bättre än vad medlemmen själv kommit fram till, berättar arkitekten Christer Bergenudd som är expertrådgivare inom arkitektur hos Villaägarna.

Byggskisser spelar stor roll i byggprocessen

En del frågor som Christer Bergenudd får från medlemmar handlar om hur byggprocessen går till. Han berättar att den inleds med ett skissarbete baserat på fastighetsägarens önskemål och budget samt tomtens och omgivningarnas förutsättningar. Här kan arkitektens kompetens vara avgörande för hur lyckosamt bygget blir både vad gäller kostnader och funktionalitet.

Arbetet med bygglovshandlingarna underlättas eftersom arkitekten givetvis också tar hänsyn till de krav som detaljplanen och gällande byggbestämmelser ställer.

När bygglovet är klart är det dags för att ta fram bygghandlingar i samarbete med konstruktör, vvs-, el- och eventuellt övriga konsulter. Bygghandlingarna består av sammanställningsritningar, normalt planer, snitt och vyer. Bygghandlingarna består också av uppställningsritningar över exempelvis trappor och förteckningsritningar som visar mått och utförandedata på till exempel fönster och dörrar. Slutligen består bygghandlingarna av beskrivningar och förteckningar. Alla handlingar ligger sedan med som bilagor till ett entreprenadkontrakt.

Hjälp av arkitekt lönar sig

En viktig och avgörande del i jobbet vid ny-, om- eller tillbyggnad är alltså den arkitektoniska utformningen och därför är det bra att överlåta skissarbetet till en arkitekt. Enligt Christer Bergenudds erfarenhet leder en hel del lekmannaförsök att lösa gestaltningsproblemen till sämre resultat, vilket kan medföra stora kostnader. Det finns också risk att få ett lägre pris vid en framtida försäljning av fastigheten.
– Med ett tillräckligt informationsunderlag är det fullt möjligt att precisera omfattningen av projekteringen och därmed blir det enklare för entreprenören att ge ett pris innan entreprenaden påbörjas. Tyvärr genomförs många byggprocesser mycket förenklat och med färre handlingar vilket medför ökade totalkostnader och sämre kvalitet.

För bästa hjälp – förbered på rätt sätt

För att bäst utnyttja den timmes gratis arkitektrådgivning som medlemmar i Villaägarna har, så rekommenderar Christer Bergenudd att du innan rådgivningen har gjort klart en budget och specificerat utrymmesmässiga krav på det tilltänkta bygget. Det är också bra att ha koll på de förutsättningar för tomten och omgivningen som påverkar utformningen av byggnaden.

– Jag hinner givetvis inte genomföra ett fullt skissarbete under gratistimmen men kan ge en antydan om möjliga vägar framåt, säger Christer Bergenudd.

Det finns möjlighet att anlita villaägarnas rådgivare för en fortsatt projektering mot ett överenskommet arvode. Det går också att anlita någon lokal arkitekt som eventuellt har möjlighet att besöka platsen för bygget.

Behöver du guidning inför valet av hus?

Valet av rätt husmodell är viktigt för att uppnå funktionalitet, komfort och stil i ditt nya hem. Läs våra tips för att fatta rätt beslut!

House Construction.svg

Välj rätt hus

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.