Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande 

Den gröna villastaden och det ägda boendet har många fördelar. En stor majoritet skulle helst vilja bo i småhus. Utmaningen är att både bygga nya småhus men också hitta vägar att förtäta befintliga villaområden på ett attraktivt sätt. Då gäller det att skapa incitament hos befintliga fastighetsägare att vilja utveckla sitt bostadsområde, skriver Villaägarnas Lena Södersten.

Läs hela remissvaret: Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering och byggande (SOU 2015:109)