Villaområde
elnät på landet
Villaområde

Villaägare stoppade fjärrvärmebolagets prishöjning

Det kommunala fjärrvärmebolaget Sala-Heby Energi planerade att införa ett nytt prissättningssystem som skulle innebära en kostnadsökning på 45 procent för boende. Men efter krafttag från en lokal villaförening valde bolaget att backa.

Det kommunala fjärrvärmebolaget Sala-Heby Energi meddelade tidigare i år att de till den 1 maj skulle införa en ny prismodell och höja priset för sina fjärrvärmekunder. 

Salabon och medlemmen i Villaägarnas Riksförbund Göran Larsson beslöt att ta strid mot bolagets nya prismodell som skulle innebära en kostnadsökning på 45 procent.

I kontakten med Jonathan Lindgren på Villaägarnas intressepolitiska avdelning beslöt Göran också att anmäla bolaget till Energimarknadsinspektionen, som bland annat har till uppgift att göra tillsyn på energimarknaden. 

– Jag beslöt att anmäla dem eftersom de i sitt utskick om den nya prismodellen inte informerade om den lagstadgade möjligheten att begära förhandling. Vid en förhandling där man inte kommer överens går ärendet vidare till fjärrvärmenämnden för medling, där ska man även ha möjlighet att säga upp avtalet innan de här ändringarna införs. Det har de en skyldighet att informera om men det gjordes aldrig, säger Göran Larsson. 

Fjärrvärmelagen är tydlig i denna del.

Förhandlade med Sala-Heby Energi

Inför förändringarna begärde Göran Larsson tillsammans med ytterligare två representanter från den lokala villaföreningen förhandling. Till förhandlingarna begärde de att få underlag för att kunna göra en bedömning om Sala-Hebys införande av den nya prismodellen och prishöjningen är skäligt. 

Göran fick tre årsredovisningar – för 2019, 2020 och 2021 samt budgeten för 2022. Fjärrvärmebolaget ansåg att underlaget räckte för villaföreningens förhandlare att göra bedömningen om prisförändringen skulle vara skälig i enlighet med Fjärrvärmelagen.

Att med detta underlag kunna göra bedömningen om bolaget hade skäl att ändra prismodell och höja priset var en grannlaga uppgift. 

När parterna ett par veckor senare träffade för förhandling informerades bolaget att de anmälts till Energimarknadsinspektionen. 

Fjärrvärmebolaget gick boenden till mötes

– Mötet slutade med att förhandlingen ajournerades, säger Göran Larsson. 

Inför att förhandlingarna skulle återupptas mejlade Göran Larsson till bolaget och lämnade tvåpauförslag:

  • Att bolaget inte inför en ny prismodellen nu. 
  • Att bolaget gör om och gör rätt samt låter kunderna delta för att utveckla långsiktiga och hållbara relationer enligt Fjärrvärmelagen, REKO och Prisdialogen.

När förhandlingarna återupptogs berättade bolaget att man ämnade gå villaägarna till mötes och stryka införandet den 1 maj. Informationen till kunderna ska också skärpas i enlighet med Fjärrvärmelagen. Sala-Heby energi har nu också hörsammat uppmaningen om att gå med i Prisdialogen, den organisation som främjar rimliga, förutsägbara och stabila prisändringar på fjärrvärme och söker stärka förtroendet för fjärrvärmeleverantörernas prissättning.

Bolaget kommer att komma med ett nytt erbjudande där villakunderna får tid att tänka igenom vad de vill välja för alternativ. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.