Händer håller varandra

Villaägarnas Riksförbund väcker grupptalan om fjärrvärme

Det kommunala fjärrvärmebolaget SFAB kräver 3 000 småhuskunder på dyra nyanslutningsavgifter. Nu tar Villaägarnas Riksförbund strid genom en grupptalan hos Allmänna reklamationsnämnden.

Med anledning av att Huddinges och Botkyrkas kommunala fjärrvärmebolag SFAB kräver småhuskunder i Norsborg på nya anslutningsavgifter till fjärrvärmenätet för att täcka renoveringskostnader, har Villaägarnas Riksförbund väckt en grupptalan hos Allmänna reklamationsnämnden (ARN).

De boende ställs nu inför nya anslutningsavgifter på upp till 100 000 kr. Får SFAB rätt, riskerar fjärrvärmekunder i hela Sverige att drabbas på samma sätt. Drabbade boende har parallellt med anmälan vädjat i brev till de politiskt tillsatta styrelsemedlemmarna att tänka om.

Kräver småhuskunder på chockhöga avgifter

Det är första gången som förbundet väcker en grupptalan. Anmälan motiveras av att SFAB har för avsikt att kräva samtliga sina resterande drygt 3 000 småhuskunder på nya anslutningsavgifter.

Om bolaget får sin vilja igenom, öppnar det för att samtliga fjärrvärmeföretag i Sverige ställer samma krav på sina totalt 350 000 småhuskunder. Alla fjärrvärmeföretag använder samma avtal, säger Ulf Stenberg som är chefsjurist på Villaägarnas Riksförbund.

SFAB:s agerande urholkar förtroendet för fjärrvärme

De boende i Norsborg som måste bidra till renoveringen avkrävs ett nytt leveransavtal med tillhörande kostnader. Om inte tillräckligt många av de boende går med på villkoren, säger bolaget upp fjärrvärmen för samtliga. Det nya avtalet innebär bland annat att kunderna måste införskaffa en ny fjärrvärmecentral och tvingas till dyra omdragningar av ledningar i husen.

- Om fjärrvärmekunder med visst intervall kan krävas på nya anslutningsavgifter, riskerar det i förlängningen att undanröja förtroendet för fjärrvärme som uppvärmningsform. Det återstår också en fråga om vad elnätet klarar innan överbelastning, om kunderna väljer andra uppvärmningsformer, säger Villaägarnas samhällspolitiska expert Jonathan Lindgren.

Boende vädjar till politiker

Boende i Norsborg skriver till folkvalda politiker i SFAB:s styrelse om vad kravet innebär för de drabbade och ber dem att agera för att fjärrvärmebolaget tänker om. 

Läs brevet här!

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.