Man i arbetskläder som tittar på bygge
Snickarbälte på ett hustak i papp
Snickarbälte på ett hustak i papp
Premium

Så blåser hantverkare dig på byte av tak

Våra medlemmar råkar med jämna mellanrum ut för oseriösa takläggare. Det handlar om att företag prackar på husägare takbyten som inte behövs. Eller att de använder Villaägarnas varumärken på olika sätt utan att ha lov till det.

 - Var försiktig om du funderar på att byta tak och en hantverkare knackar på din dörr, säger Ulf Stenberg, chefsjurist på Villaägarna.

Företag försökte lura medlem att byta tak

Ett exempel är när en yngre kvinna ringde på dörren hos en medlem och erbjöd gratis inspektion av taket. Medlemmen sade då att taket lades om för bara några år sedan. Efter övertalning gick dock medlemmen med på att låta företaget göra inspektionen.

Någon dag senare dök inspektören upp och gick upp på vinden med en ryggsäck. Efter ett tag kom inspektören ner från vinden och visade bilder på råspont och takbjälkar med kraftiga angrepp av svart- och vitmögel samt bilder på takläckage med nyligen inträngt vatten. Företaget erbjöd sig att byta ut angripen råspont och de angripna delarna av takbjälkarna. Det skulle gå på flera hundra tusen kronor, men medlemmen uppmanades att bestämma sig direkt och skriva på kontraktet, då detta var akut. Företaget skulle vara schysst och skjuta upp ett annat jobb, bara för att medlemmens tak var i så dåligt skick att det måste åtgärdas direkt.

Inte verkliga bilder på fukt från vinden

Medlemmen valde att inte skriva på kontraktet utan gick istället själv upp på vinden och kunde där konstatera att en del av bilderna som visades inte var från deras hus. Där bilderna trots allt var från deras hus, fanns inget takläckage utan hantverkaren hade själv sprutat dit vatten med en blomspruta eller liknande. Det fanns inte en tillstymmelse till mögelangrepp.

När det inte är något fel på taket, varför byta ut det? Även om det skulle finnas någon brist är det ovanligt att du behöver byta ut taket.

- Seriösa hantverkare brukar inte knacka dörr och spela teater hemma hos dig. Takomläggningarna som görs av de här företagen behöver inte vara undermåliga, men de är onödiga. När det inte är något fel på taket, varför byta ut det? Även om det skulle finnas någon brist är det ovanligt att du behöver byta ut taket, säger Ulf Stenberg.

Mötesbokare pumpar dig på information

Företagen använder sig även av mötesbokare. Såväl mötesbokare som säljare/takbesiktigare jobbar enligt ett slags säljmanus/försäljningsstrategi. Mötesbokaren ringer upp villaägare, i första hand äldre, antagligen för att man utgår från att det är lättare att lura dem. Vid samtalet kan mötesbokaren uppge att man håller på med ett takbyte på ett annat hus i närområdet och att man vill erbjuda dig tillsammans med andra närboende att få en gratis takbesiktning. Sedan vill mötesbokaren pumpa dig på information om ditt tak, hur gammalt det är, eventuella problem och hur problem tidigare har åtgärdats. Den här informationen använder företaget senare, för att förmå dig att köpa en takomläggning. Så även om du säger att det inte är några problem med taket och att de problem som möjligen har funnits är lösta, framhärdar mötesbokaren med att då besiktar de gärna taket för att se att alla problem är lösta och att inga nya har uppkommit.

Låter du företagets takbesiktigare (säljare) komma på besök, lär denne påstå att det finns problem med taket. Han kommer dessutom att referera till vad du själv har sagt. Så har du råkat säga att en brist åtgärdades för några år sedan, kommer han att påstå att den åtgärden är felaktig eller har spelat ut sin roll. Oavsett vad du säger, kan företaget t.ex. säga att du oroar dig ju själv för taket. Och väntar ni med att åtgärda det, så kan ni drabbas av tunga onödiga extrakostnader. Sedan lär företaget göra allt vad det kan för att få dig att skriva på ett avtal om att lägga om taket.

- Det brukar inte båda gott för seriositeten när takläggarfirmor ringer runt med telefon för att skaffa sig nya uppdrag, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.  

Många husägare förstår inte att de blivit lurade

När det gäller takbyten som inte behövs, är det många som inte förstår att de har blivit blåsta och ger företagen fina referenser. Det nya taket ser ju fint ut.

- Anlitar du ändå en dörrknackarhantverkare eller telefontakläggare, var beredd på att det finns en stor risk för att bli lurad på det ena eller andra sättet. Förutom att du får betala för jobb som inte behöver utföras kan du råka ut för svårigheter att kommunicera med företaget och dess hantverkare, undermåliga jobb, hot, saltade räkningar eller rent av dubbelfakturering. Det enklaste är därför att helt enkelt inte släppa in lurendrejarna, säger Ulf Stenberg.

Ångerrätt

Det kan förekomma att företagen gör misstag, när de ingår avtal för att blåsa villaägare. De informerar helt enkelt inte om den ångerrätt för hantverkstjänster som villaägare har. Sådan ångerrätt gäller förutom när man kommer överens på distans (till exempel på telefon och nätet) även när hantverkaren kommer hem till din bostad eller din arbetsplats och ni kommer överens där. Ångerrätten gäller inte när hantverkaren är klar, om du uttryckligen har samtyckt till att hantverkaren börjar jobbet och gått med på att det inte finns någon ångerrätt när hantverkaren är klar. Ges samtycket i standardvillkor, anses dock ett sådant samtycke inte vara tillräckligt.

Konsekvensen av att företaget inte uppfyller kraven när det gäller att informera om ångerrätten, är att du inte är skyldig att betala något för tjänsten. Du behöver inte heller betala, när du inte uttryckligen har begärt att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen och gått med på att du inte har någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts. Så har du i en standardblankett gått med på att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen och att du inte har någon ångerrätt när tjänsten har fullgjorts, är du inte skyldig att betala. Det är företaget som ska visa att du har fått all ångerrättsinformation och på ett i lagens mening bindande sätt har begärt att tjänsten ska börja utföras under ångerfristen och gått med på att någon ångerrätt inte finns när hantverkaren är klar.

Ta reda på kostnaden för att byta tak

Många husägare vet inte vad det kan kosta att byta ett tak och hör inte heller efter med någon annan om vad som är ett rimligt pris. På nätet finns kalkyler för vad ett takbyte bör kosta. Hör du efter med en seriös takläggarfirma, kan de också svara på vad det ungefär bör kosta. Villaägarnas bristande kunskaper om kostnadsläget är något som bluffmakarna ser till att utnyttja.

Medlemmar har krävts på allt från 350 000 kronor till 650 000 kronor för ett takbyte, där ett skäligt pris hade varit en bråkdel av detta.

- Medlemmar har krävts på allt från 350 000 kronor till 650 000 kronor för ett takbyte, där ett skäligt pris hade varit en bråkdel av detta. Det här rör sig närmast om ocker. Sedan kan lurendrejeriet med takbyten som inte behövs göra att avtalen kan jämkas, säger Ulf Stenberg.

Använder Villaägarnas varumärken utan tillstånd

En annat oskick som förekommer och som förbundet gör allt för att stoppa, är att vissa hantverkare, utan att ha rätt till det, använder symbolen ”Godkänd av Villaägarna”. På BraByggares webbplats kan du söka efter godkända takläggare och se vilka som är godkända av Villaägarna. 

Villaägarna avråder från dessa takläggare 

Två takläggarfirmor som Villaägarna avråder från är Takspecialisten i Mälardalen samt Fastighetsförvaltarna i Stockholm (Faisab). De använder sig av en hel del av de handlingsmönster, som beskrivs i den här artikeln. 

Tänk även på att oseriösa hantverkare, brukar ha en förkärlek till att byta namn på verksamheten.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.