Man på högt hustak med sele
Tak med takpannor.
Man på högt hustak med sele

Tips vid rengöring, renovering och omläggning av ditt tak

Står du inför att rengöra, renovera eller byta ditt tak? Vad du behöver göra och på vilket sätt beror på takets nuvarande skick och material. Fundera också på om du ska utföra arbetet själv eller om du vill anlita en entreprenör.

Ett väl fungerande tak är ett tak som är rätt lagt och som får regelbundet underhåll. Det är din bästa försäkring mot oväntade och onödiga utgifter. Om underhållet är eftersatt eller inte utförts alls, är det svårt att veta vad som egentligen behövs göras.

Gör en kontroll av taket

Börja med att undersöka taket för att ta reda på vilket tillstånd det är i. Antingen gör du kontrollen själv eller så anlitar du en oberoende sakkunnig för ett utlåtande. Därefter kan du bestämma vilken åtgärd som behövs för att få ditt tak i gott skick.

Vad du ska kontrollera och vilka åtgärder som kan vara aktuella kan du som är medlem i Villaägarna läsa om i infoskriften Tak. Du kan även skapa en profil för ditt hus i Villaägarnas digitala tjänst Min Villa och få en skräddarsydd underhållsplan med förslag på kontroller åtgärder. 

Vem ska utföra arbetet?

När du väl kommit fram till om taket ska renoveras eller bytas helt är det dags att besluta om hur delaktig du själv ska vara i arbetet. Det finns tre alternativ:

1 Anlita projektör

De kan hjälpa till med handlingar som beskrivning, mängdförteckning och ritningar. Handlingarna använder du som underlag för att kunna få in offerter från hantverkare som ska utföra arbetet och hantverkarna använder handlingarna i arbetet.

2 Totalentreprenad

Anlita en entreprenör som utför det arbete som du behöver hjälp med. Du lämnar då båda momenten – projektering och produktion – till hantverkaren.

3 Utför arbetet själv

Om du tänker utföra arbetet själv tar du själv ansvar för att allt blir rätt. Det innebär att lagar och regler följs och att arbetena utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Takets utformning

Taket består av en väderskyddande yta – taktäckning – och det som bär upp taktäckningen, ett underlagstak. Underlagstaket hjälper ytskiktet att skydda huset från nederbörd och hålla huset torrt. Till underlagstak kan också flera olika material användas. Vad som är lämpligt beror på vilken taktäckning som är aktuell, vilken utformning taket har, vilken miljö huset befinner sig i och din ekonomi.

I Villaägarnas infoskrift Tak kan du som är medlem läsa mer utförligt om hur taket är uppbyggt, olika ytskikt och taktyper, vilka kontroller du kan göra samt olika åtgärder. Vi går även igenom vilka säkerhetskrav som ställs vid arbete på tak och vem som har arbetsmiljöansvar när du inte utför arbetet på egen hand. 

Ta hand om ditt tak med Min Villa

Vår digitala tjänst Min Villa innehåller rådgivning kring underhåll och renovering av ditt tak. Här kan du skapa en underhållsplan där du får tips på kontroller och åtgärder av allt från takpannor och vindskivor till hängrännor och stuprör. Du kan också dokumentera dina renoveringar.