Fritidshus i höstmiljö med bil parkerad
Fritidshus i höstmiljö med bil parkerad

Förbered fritidshuset inför vintern 

Ännu en sommar har gått och det är dags att stänga fritidshuset. Ta del av Villaägarnas smarta tips så att du slipper bli överraskad av mögel och sönderfrusna rör när du kommer ut till huset igen.

Ditt hus mår bra av värme, så sänk hellre värmen än stäng av den helt.

- Det gäller speciellt dig som har ett välisolerat fritidshus. Slår du av värmen riskerar du att det uppstår mögelskador. Du kan dock minska risken genom att investera i avfuktning för att hålla nere den relativa luftfuktigheten, säger Malte Rungård, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Malte Rungård rekommenderar att använda en sorptionsavfuktare.

- Den klarar dels av att avfukta vid låga temperaturer och sätter dels lite fart på luften så att det blir rörelse på den, vilket är bra för huset, säger han.

Se till att solvärmen hittar in

Beroende på vilket byggnadsmaterial huset är uppfört i och isolerat med, är det bra med lite underhållsvärme för att få en jämnare och bättre luftfuktighet som skapar en torrare miljö. Tänk också på att lämna innerdörrar och skåpluckor öppna, exempelvis till diskbänksskåp, särskilt om det vetter mot en yttervägg. Dra inte heller för persienner eller mörkläggningsgardiner så att värmen kommer åt överallt.

- All solvärme som kan hitta in i huset under vintern minskar risken för fukt- och mögelproblem, säger Malte Rungård.

Ska du stänga av vattnet?

För att skadorna inte ska bli så stora om ett rör skulle frysa sönder är det viktigt att stänga av huvudvattenkranen. Det är också en god idé att tömma varmvattenberedaren, pumpar och vattenhydroforer. Tänk också på att lämna alla kranar öppna och spola ur toalettstolar så att spolcisternen töms på vatten.

- Om du har vatten kvar i tappvattenledningar är det viktigt att temperaturen motsvarar din fritidshusförsäkrings aktsamhetskrav, säger Malte Rungård.

Stäng fritidshuset - även utomhus

När du stänger ditt fritidshus kan det vara lätt att glömma saker du bör åtgärda utanför huset. Det du kanske gör per automatik är att ta in utemöbler, verktyg, studsmatta och andra leksaker som kan blåsa iväg.

- Men minst lika viktigt är att tömma vattenslangar på vatten och att se till att vattnet är tömt i vattenutkastare, säger Malte Rungård.

Be en granne titta till ditt fritidshus  

Planera att besöka ditt fritidshus även den tid du inte använder det och speciellt om det varit ett längre strömavbrott, storm och mycket snö så att tak kanske behöver skottas.

- Det bästa är om du har kontakt med någon på orten som kan gå förbi och kolla läget, säger Malte Rungård.

Villaägarnas tips när du lämnar fritidshuset

 • Sänk hellre värmen än stäng av den helt. Det gäller särskilt om du inte stänger av vattnet.
 • Om du ändå stänger av värmen - töm värme- och tappvattenledningar med tryckluft så att inget vatten finns kvar i ledningarna som kan frostspränga ledningarna.
 • Lämna innerdörrar och skåpluckor öppna och dra inte för gardiner och persienner.
 • Stäng av huvudvattenkranen och töm varmvattenberedaren, pumpar och vattenhydroforer.
 • Lämna kranarna öppna och spola ur alla toalettstolar så att spolcisternen töms på vatten.
 • Frostskydda dina vattenlås med exempelvis propylenglykol.
 • Om du har vatten kvar i värme- och tappvattenledningar – ha en temperatur som motsvarar din fritidhusförsäkrings aktsamhetskrav.
 • Håll tillufts- och frånluftsventiler lite öppna så att det finns ett kontinuerligt luftflöde i huset. Se också till att spjällen i kakelugnar, köksspisar och imkanaler delvis är öppna.
 • Täta alla springor och håligheter i grunden med rostfria nät så minskar du risken för besök av möss och råttor. En råtta kan ta sig in genom ett hål som är 2 cm, för en mus räcker det med 6-7 millimeter. Släng också kvarglömda matrester eller förvara i tätslutande förpackningar/burkar, då mat kan mögla och locka till sig skadedjur och skadeinsekter.
 • Utomhus: Ta in utemöbler, verktyg, studsmatta och andra leksaker, töm vattenslangar på vatten, och se till att vattnet är tömt i vattenkastare.
 • Be en granne titta till ditt fritidshus då och då när du inte är där.

Gör en plan för fritidshuset i Min Villa

I Min Villa kan du få underhållsplaner för både ditt permanentboende och ditt fritidshus. Planera in kontroller och åtgärder för att hålla landstället i topptrim. Koppla på ett påminnelsemejl för när du ska göra vad så missar du inga viktiga moment innan du stänger ner för säsongen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.