Ljusblå villa

Nu kan du mäta radon

Perioden för att mäta radon i bostaden är mellan den 1 oktober och 30 april. Eftersom radon är skadligt, finns gränsvärden för hur mycket som får förekomma i ditt hus.

Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att 400–500 lungcancerfall per år orsakas av radon i inomhusmiljö, varav 90 procent är rökare. Om radonhalten sänks i alla hus som har över 200 Bq/m3 kan man på längre sikt undvika cirka 200 lungcancerfall varje år.

När ska du mäta radon?

Strålsäkerhetsmyndigheten säger att radonmätning bör övervägas om det är mer än 10 år sedan den senaste radonmätningen. Efter en husrenovering kan det också vara en bra idé att göra en mätning eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken. Dessutom rekommenderar Strålsäkerhetsmyndigheten radonmätning om huset är byggt med blåbetong och därför kan ha extra höga halter av radon i inomhusluften.

- Om du bytt fönster eller gjort andra ändringar som påverkat ventilationen bör du också göra en ny radonmätning, säger Patrik Wendelius, byggnadsteknisk expert på Villaägarna.

Hur går en radonmätning till?

Du beställer enklast dosor från de samarbetspartners som finns bland våra rabatter. De erbjuder rabatterade priser på radonmätning, konsultation och radonsanering.

Dosorna hängs upp i huset enligt anvisningar från leverantören. Mätperioden bör vara mellan 2 och 3 månader. Efter mätperioden skickar du tillbaka dosorna till leverantören för analys. Du får sedan ett protokoll med aktuella värden för din mätning.

Vad ska du göra om ditt hus har för höga gränsvärden?

Det finns flera olika åtgärder som du kan vidta om du har för höga riktvärden för radon i inomhusluft. Kontakta Villaägarnas rådgivningsavdelning för råd och tips.

Läs också mer om radon på Strålsäkerhetsmyndighetens webbplats.

Planera radonmätningen i Min Villa

I Min Villa kan du lägga in radonmätning som en åtgärd i underhållsplanen för ditt hus. Här kan du även dokumentera radonmätningen i text och bild och få en påminnelse om när det är dags att mäta radon igen.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.