Radondosa
Familj som tittar läser om radonmätning
radondosa
25% rabatt på radonmätning

Radonova är marknadsledande inom radonmätning i Sverige. Välj mellan korttidsmätningar på 7 eller 10 dygn, årsmedelvärdesmätning på 2 månader eller radonmätning vid försäljning och köp av hus på 48 timmar.

Den radioaktiva gasen radon förekommer naturligt i marken och kan genom inläckage i huset utgöra en hälsorisk. Höga radonhalter inomhus är kopplade till en ökad risk för lungcancer, och därför bör villaägare utföra radonmätningar var 5:e år för att kontrollera radonhalterna i sin bostad. Radon orsakar runt 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och minst 250 000 av landets villor beräknas ha förhöjda radonhalter.

Radonova erbjuder Sveriges mest sålda radonmätningar, som ger ett pålitligt resultat från ett ackrediterat oberoende laboratorium. Med över 6 miljoner radondosor sålda är Radonova ledande inom radonmätning i Sverige.

Ta del av erbjudandet

Som medlem i Villaägarna får du 25% rabatt på radonmätning hos Radonova

Välj mellan följande produkter:

  • Korttidsmätningar på 7 eller 10 dygn
    Mätningarna kan göras året runt och är perfekta på sommaren. De ger en tydlig indikation på radonhalterna på endast 7 respektive 10 dygn.

  • Årsmedelvärdesmätning
    Mätningen utförs på minst 60 dygn under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) och ger ett tillförlitligt årsmedelvärde för bostaden.

  • Radonmätning vid försäljning och köp av hus
    Unik 48-timmars mättjänst som ger en tydlig indikation på radonhalten och möjlighet till analysresultat inom endast 5 dagar från beställning.

 Erbjudandet går inte att kombinera med andra rabatter och erbjudanden.

Du måste vara inloggad medlem för att ta del av erbjudandet

Bli medlem   Logga in

 

;