Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Byggnadsställnig runt hus
Putsar gul fasad
Putsar gul fasad

Ge putsfasaden längre liv

Alla fasader behöver underhåll och ett nytt ytskikt då och då för att uppnå maximal livslängd. Villaägarnas expert Patrik Wendelius tipsar om hur du tar hand om husets putsade fasad.

– Tvätta och måla putsfasaden regelbundet, då undviker du många problem, säger Patrik Wendelius, byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.

Om du rengör fasaden med jämna mellanrum får du färgen att hålla längre. Blöt först hela fasaden, använd sedan alkaliskt rengöringsmedel. En putsfasad behöver inte målas om lika ofta som en träfasad.

Sättningar i huset och fukt är två saker som kan ge problem

Du kan minimera hur stor skadan blir genom att snabbt laga igen sprickor som uppstått, en sprucken hängränna eller annat som innebär att fasaden utsätts för extra mycket vatten, med risk för fuktskador. Och alla vet ju vad som händer med fukt när det är minusgrader.

– Frostsprängning kallas det när fukt som samlats bakom puts och vägg expanderar när det blir kallt, fryser och spränger putsen, förklarar Patrik.
Att förebygga är viktigt. När det väl uppstått skador i putsen är det inte enkelt att åtgärda dem. Det krävs säker hand och erfarenhet.

– Har du aldrig putsat någonting innan gör du i de flesta fall bäst i att anlita någon yrkeskunnig.
Viktigt när en skada i putsen lagas är att använda samma slags puts som huset putsades med från början. 

Vad är risken med att använda fel sorts putsbruk?

Om inte samma bruksblandning används, blir det två olika kroppar med olika hårdheter som rör sig olika när fasaden påverkas av kyla, värme och regn. Det gör att nya sprickor uppstår. Ett annat misstag är att täcka skadan med hårdare puts än originalet. Om exempelvis cementputs läggs ovanpå kalkputs är risken för nya sprickor stor när cementputsen härdar, då den krymper mer än kalkputs.

Patrik Wendelius, byggnadstekniker.

Identifiera din puts

  • Hus putsade före 1950-talet har sannolikt en fasad av ren kalkputs.
  • Kalkcementputs är vitgrå i färgen medan kalkputs är nästan helt vit.
  • Gammal kalkputs är mycket porös och lätt att smula sönder mellan fingrarna, medan en kalkcementputs innehåller cement och är hårdare.

Kolla regelbundet efter:

  • Sprickor i fasaden. Sprickor upptäcker du genom titta noggrant. Kolla särskilt noga där det gjorts hål i putsen för infästningar och i skarvarna mellan fasaden och fönster och dörrar
  • Putssläpp. Putsen kan ha släppt från underlaget utan att det syns med blotta ögat. Knacka därför systematiskt och försiktigt på fasaden till exempel med baksidan av en skruvmejsel. Om du hör ett ihåligt ljud, ett ”bom”, så har med stor sannolikhet tjockputsen släppt. Observera att detta inte gäller tunnputs. Den kan nämligen låta ihålig ändå, eftersom det kan sitta cellplastisolering bakom den.

Det krävs mycket stor vana för att det ska bli både bra och snyggt.

Text: Lotte Ivarson Sandén
Foto: Colourbox

Min Villa - för dig som medlem!

Min Villa är din digitala servicebok för huset.

Till Min Villa

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.