Modernt hus med vackert odlad trädgård
Modernt hus med vackert odlad trädgård

Så undviker du fukt och mögel enstegstätade fasader 

De enstegstätade fasaderna är extremt svåra att uppföra på ett sätt som gör att fukt inte kommer att skada väggen. Redan små sprickor kan orsaka svåra fukt-och mögelskador, eftersom konstruktionen har mycket svårt att avge fukt som har trängt in i väggen.

Det har uppstått fukt- och mögelskador på många hus med enstegstätade fasader, trots att husen inte är äldre än några år. De är orsakade av att fukt har trängt in i väggen utifrån och skadat utegipsskivan och ibland även träregelväggen. Det finns flera orsaker till att vatten har läckt in. 

Det finns olika varianter av den enstegstätade putsfasaden. Gemensamt är att det yttersta skiktet på fasaden fungerar både som regn- och vindskydd. I en tvåstegstätad fasad skiljs regnskydd och vindskydd normalt åt med en dränerande luftspalt.

Underligt nog har hus med enstegstätade fasader byggts utan att entreprenörerna verkar ha tänkt efter om fasadtypen i fråga är fuktsäker. Förmodligen har man endast haft i sinnet att enstegstätade fasader är billigare att producera än om man bygger med luftspalt.

Dyrt och svårt att upptäcka skadorna

Det är svårt att upptäcka skador i enstegstätade fasader. Fukt- och mögelskadorna syns oftast inte utanpå fasaden, men kan likväl finnas inuti konstruktionen. Behöver alla fyra sidor bytas på ett normalstort hus, ligger reparationskostnaden på ungefär 500 000 till 1 500 000 kr.  Om man har en enstegstätad fasad, kan det därför vara lämpligt att låta undersöka fasaden.

Rapport med tveksamt innehåll

Den som närmare vill studera frågan om enstegstätade fasader lär med största sannolikhet förr eller senare uppmärksamma SP:s rapport 2009:16.

Villaägarnas Riksförbunds slutsats är att rapporten närmast är att likna vid en partsinlaga från byggbranschen. Ingen representant från konsumenthåll har nämligen funnits med i den projektgrupp som har tagit fram rapporten. Det har däremot funnits med ett flertal representanter från byggbranschen, som har byggt hus med enstegstätade fasader. Rapporten riskerar förleda många husägare med enstegstätade fasader om skaderisken.

Den som säljer ett hus med enstegstätad fasad på andrahandsmarknaden får räkna med att priset påverkas negativt på grund av fasaden.

Du som är medlem i Villaägarna kan läsa mer om riskerna med enstegstätade fasader i infoskriften Enstegstätade fasader.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.