Insekt i jord

Jordnära råd från vår trädgårdsexpert

Hur ska du göra med trädgården när du renoverar? Och vad är egentligen jord? Villaägarnas trädgårdsexpert Henrik Bodin vet allt om maskar, mikroliv och laddad lera.

Hur ska en bra jord vara för att växterna ska trivas?

– Det är tre komponenter som avgör: syre, vatten, näringsämnen. Det är vad alla växtrötter behöver för att trivas och ge de ovanjordiska delarna vad de behöver. Olika växter behöver olika mycket av de tre komponenterna.

Hur fungerar jorden, där under ytan?

– För att jorden ska kunna leverera det växtroten behöver måste den bestå av vissa delar. Först och främst måste jorden innehålla mineralpartiklar av olika storlek. Sand och lera är de mest kända, där sand är den största och lerpartikeln är den minsta. Partiklarna är staplade på varandra, vilket bildar hålrum i jorden. I de stora hålrummen finns det luft som innehåller syre och i de små finns det vatten. Lerpartiklarna är elektriskt laddade och kan attrahera och hålla kvar näringsjoner. I vattnet finns det näringsjoner som växtroten kan byta till sig. Mängden näringsjoner är väldigt begränsad om vi inte tillför organiskt material i form av djur- och växtrester som kan brytas ner av mikrolivet och bli till nya näringsjoner.

Mikroliv – vad är det?

– När ett blad ska brytas ner till näringsjoner måste det till en hel kedja med levande organismer. Dessa brukar vi klumpa ihop och kalla för mikrolivet i jorden. Det är daggmaskar och mängder av insekter, svampar, bakterier. Beroende på hur nedbruten växtresten är, benämner vi den med olika namn. Först blir det förna, sedan humus och till sist mull. Därefter blir det rena näringssalter, vatten och koldioxid.

Hur ska du lyckas behålla en bra jord?

– För att få en trädgård med friska växter som trivs ska du alltid välja växt efter förutsättningarna – och tillföra organiskt material. Att blanda ner en säck med torv vid planteringen är bara ett sätt att hjälpa växten igång. Att gödsla med handelsgödsel är ett annat sätt. Det är först när du årligen tillför naturgödsel eller eget organiskt material till jorden som vi bygger för framtiden. I en nyanlagd trädgård får du räkna med att det tar cirka fem år att bygga upp ett fungerande kretslopp.

Om du ska dränera eller behöver ta in tunga maskiner på tomten, vad ska du tänka på då?

– Tunga maskiner i samband med byggnation eller renovering av huset kan förstöra en bra jord. Likaså om du gjort om i trädgården och låtit en grävmaskin ta bort det översta jordlagret, som kallas matjorden, och sedan inte återfyllt med ny matjord. Matjordslagret är normalt cirka 30 centimeter. Därunder kommer något som kallas för alven och i den jorden har växterna svårt att växa. Ett tips är att spara den undanschaktade jorden och sedan fylla på med den igen, istället för att köpa ny som kanske inte alls passar platsen. 

Ur Villaägaren nr 1 2021
Text: Henrik Bodin

Foto: Getty Images

Planera din trädgård i Min Villa

I Min Villa kan du samla all information om din trädgård. Du får en bra överblick över dina växtplatser och växternas behov, och kan planera dina rabatter. Du hittar också enkla instruktioner för att få gräsmattan i toppskick!

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.