Kvinna håller i bankdosa bredvid laptop
Riksdagshuset i Stockholm på sommaren med blått vatten
Kvinna håller i bankdosa bredvid laptop

Så finansierar bankbedrägerier organiserad brottslighet

Bankbedrägerierna uppgår till 600 miljoner kronor per år, vilket bankernas slapphänthet i hög grad bidrar till. Politiken behöver därför göra det dyrt för bankerna att inte sätta stopp för bankbedrägerierna.

Villaägarnas Riksförbund har låtit göra en undersökning, där det framgår att den tekniska banksäkerheten på bankernas bankkonton är god så länge du inte blir lurad av en bedragare. Blir du lurad, är det inget som hindrar bedragaren från att tömma ditt bankkonto.  

Men bankerna skulle kunna hindra en bedragare som har lurat dig. Två exempel på hur det kan gå till är med inställningsbara överföringsbegränsningar och överföringsfördröjningar. Men det är inget som bankerna har brytt sig om. Det är därför inga problem för en bedragare att tömma den lurades bankkonto genom överföringar till ett stort antal främmande personer. I praktiken är alltså bankerna möjliggörare av bankbedrägerierna, då de har verktygen att förhindra bankbedrägerierna, men avstår från att stoppa dem.  

Svag drivkraft hos bankerna att stoppa bankbedrägerierna 

Vad som ytterligare sänker bankernas ambition är nuvarande praxis hos bankerna och Allmänna reklamationsnämnden. Den innebär att när kunderna lurats att själva swisha över pengarna får de själva bära hela förlusten. En praxis som enligt Villaägarnas förmenande strider mot HD-domen förra året som la ett större ansvar för bedrägerierna på bankerna. Men stöder bankernas tes att bankbedrägerierna är kundernas fel. 

Banksäkerhet som hindrar bankbedrägerier när en sparare blivit lurad är en fråga om vilja. Så länge de svenska bankerna saknar tillräcklig vilja att göra något åt bedrägerierna och politikerna inte agerar, lär det inte hända något.  

Oavsett vilken åsikt man har om bankbedrägerier, går det inte att komma ifrån att de är en betydande finansieringskälla för den organiserade brottsligheten. Om gängvåldet ska minska, behöver politiken sätta press på bankerna att minska bankbedrägerierna, så att gängens finansieringsmöjligheter av kriminella aktiviteter försvåras.  

Finansieringen av kriminell verksamhet bör tydliggöras

Det är naturligt att fokusera på vem som höll i avtryckaren vid senaste skjutningen, vem som blev skjuten och vad motivet var. Men frågorna om varifrån pengarna till vapnen och ammunitionen kom från behöver också ställas.  

Pressa bankerna för att få ned bankbedrägerier

Det är lämpligt att riksdag och regering kallar till sig bankerna för samtal inför utsikterna om ny ekonomiskt kännbar lagstiftning som sätter tillräcklig press på bankerna att åtgärda bankbedrägerierna.

Det går inte att se bankbedrägerierna som något isolerat småbrottsfenomen utan det är i allra högsta grad en del i ett betydande samhällsproblem, där skjutningarna är ett av symptomen.   

Så säkrar du dig mot bankbedrägerier 

I vår undersökning framkom att flera nischbanker inte tillåter överföringar till annat än egna konton på annan bank. Du kan därför vaccinera dig själv mot bankbedrägerier genom att lämna din fullservicebank. Om du har dina huvudsakliga bankmedel på en nischbank och medel för den dagliga livsföringen på en fullservicebank, kan en bedragare endast komma åt de mindre bankmedlen i fullservicebanken.

Realistiskt sett lär dock det här inte medföra strömhopp av bankkunder från fullservicebankerna, då rörligheten mellan bankerna är låg. Men om politikerna sätter press på bankerna att minska bankbedrägerierna, kan det förhoppningsvis bidra till att bankerna att börja vidta åtgärder.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.