Dessa banker skyddar dig bäst mot bedragare

Bankbedragare lurar hundratals miljoner från svenskar varje år - hur säkra är dina pengar? Villaägarnas test visar bland annat att storbankernas säkerhet kan variera och att placering av dina pengar i nischbanker kan försvåra för bedragarna att komma åt dina pengar. Läs mer och se hela testet här.

Bankbedrägerierna ökar stadigt och uppgår nu till 600 miljoner kronor på årsbasis.* Pengar som går rakt ned i fickorna på den organiserade brottsligheten. Allt fler drabbas, varför banksäkerhet blir allt viktigare. När du luras att själv swisha över pengarna, är nuvarande praxis hos bankerna och Allmänna reklamationsnämnden – trots förra årets vägledande HD-dom - att du själv får bära hela förlusten.

God säkerhetsnivå så länge du inte blir lurad av en bedragare

- Vi anser att nuvarande praxis strider mot HD-domen och sänker incitamenten för höjd banksäkerhet. Det avgörande är inte om bankkunden lämnade över koderna till bedragaren eller själv slog in koderna utan om kunden insåg att risk fanns för att pengar skickades över till en bedragare. Men med en praxis som lämnar dig barskrapad, blir det svårt att stämma banken och viktigare än någonsin att inte drabbas av bankbedrägeri, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Säkerhetsnivån hos bankerna ligger tekniskt sett på en bra nivå. BankID är i princip standard hos alla banker idag. De flesta banker har fortfarande kvar bankdosan, med vilken kunden kan logga in och signera i internetbanken eller mobilappen. De största nackdelarna med bankdosan, jämfört med Mobilt BankID, är att det inte är tydligt vad som godkänns i bankdosan.

Problemet är att fullservicebankernas säkerhetsåtgärder inte effektivt skyddar bankkunder

Den autentiseringsmetod (identifieringsmetod) som enligt undersökningen är svårast för en bedragare att kringgå är BankID på kort tillsammans med sladdansluten kortläsare, denna metod kan dock enbart användas på internetbanken i en dator. För mobila enheter är den säkraste metoden att använda Mobilt BankID på samma enhet som inloggningen sker på. Näst bäst är Mobilt BankID med QR-kod, där koden byts med korta intervaller


I vår undersökning blev Swedbank bäst i test och får 4 av 5 i betyg. SEB, Handelsbanken, och Länsförsäkringar Bank ligger tätt efter och får också 4 i betyg. Danske Bank, ICA Banken och Nordea samt nischbankerna Ikano Bank och Avanza Bank får alla 3 i betyg. Fullservicebankerna och nischbankerna går inte att jämföra fullt ut, då nischbankerna saknar till exempel möjlighet att göra överföringar till annat än egna konton och att betala räkningar.

- Problemet är att fullservicebankernas säkerhetsåtgärder inte effektivt skyddar bankkunder som blir lurade av bedragare och inte läser igenom vad de godkänner med sitt BankID. Här skulle vårt tidigare förslag om möjlighet för kunderna att kunna ställa in överföringsfördröjning på en bankdag till nya mottagarkonton ha kunnat försvåra många bankbedrägerier. I synnerhet i kombination med beloppsbegränsning, säger Ulf Stenberg.

Flytta pengarna till nischbankerna

Nischbankerna Ikano Bank och Avanza Bank tillåter inte överföringar till annat än egna konton på annan bank, vilket enligt förbundets utredning går att använda till att hindra bedragare.


- Om du har dina huvudsakliga bankmedel på en nischbank och medel för den dagliga livsföringen på en fullservicebank, kan en bedragare endast komma åt de mindre bankmedlen i fullservicebanken. Det är ju bara där möjlighet finns till överföring till andra via Swish med mera, säger Ulf Stenberg.

 

*Ca 400 Mkr för del av år 2022 enligt Konsumentverket och 600 Mkr för helåret 2022 enligt artikel i SvD

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.