domargavel
Lagbok på båt
Lagbok på båt

Villaägarnas samarbetsadvokater

När du anlitar någon av Villaägarnas Samarbetsadvokater får du inte bara en lägre timtaxa än normalt. Du får också kontakt med en advokat som är kvalitetsgranskad av Villaägarna.

Villaägarna samarbetar med ett 80-tal advokatbyråer runt om i landet. Som medlem har du rätt till ett fritt första telefonsamtal i upp till en timme per ärende. Advokaterna är genomgående kunniga inom det fastighetsrättsliga området och har däröver ofta kunskaper inom en mängd andra rättsområden.

Maxtaxa

De flesta av Villaägarnas advokater har idag skrivit under ett avtal, som innebär att de högst får debitera en timtaxa som ligger i nivå med gällande rättsskyddstaxa. Rättsskyddstaxan är den ersättning som du kan få från ditt hemförsäkringsbolag för att anlita ett ombud, om du hamnat i en tvist som kan prövas vid allmän domstol. Rättsskyddstaxan och arvodet är 1 802,50 kr inklusive moms per timme (för år 2022). Det är flera hundralappar under den taxa som normalt debiteras av advokater, särskilt i de större städerna.

Kvalitetskontroll

En fördel med att anlita Villaägarnas advokater, förutom den rent ekonomiska, är att vi alltid gör en kvalitetskontroll innan vi tecknar avtal med advokaterna ifråga. Om det skulle visa sig att någon advokat inte håller måttet under avtalsperioden, sägs avtalet upp. Skulle problem uppstå när någon medlem anlitar våra samarbetsadvokater, försöker kontaktansvarig jurist inom Villaägarna hjälpa till att reda ut frågan genom samtal med såväl berörd advokat som medlem.

Kontakt

Kontakt med Villaägarnas Samarbetsadvokater sker genom vår rådgivningsavdelning. Rådgivningen når du på telefon 010-750 01 00.

Kom ihåg att uppge att du är medlem när du kontaktar våra samarbetsadvokater!