domargavel
Lagbok på båt
Lagbok på båt

Villaägarnas samarbetsadvokater

När du anlitar någon av Villaägarnas Samarbetsadvokater får du inte bara en lägre timtaxa än normalt. Vi har även gjort en lämplighetskontroll av de advokater som vi hänvisar till.

Villaägarna samarbetar med ett 80-tal advokatbyråer runt om i landet. Många av dem är kunniga inom det fastighetsrättsliga området och har ofta kunskaper inom en mängd andra rättsområden. Som medlem har du rätt till kostnadsfri telefonrådgiv­ning i upp till en timme vid det första telefonsamtalet med advokaten.

Timarvode

Vi har förhandlat fram ett högsta timarvode med flera av våra samarbetsadvokater. Överenskommelsen innebär att de flesta samarbetsadvokater erbjuder medlemmar ett timarvode som ligger i nivå med rättsskyddstaxan. Rättsskyddstaxan är den timkostnad som en hemförsäkring med rättsskydd kan ersätta när ett juridiskt ombud anlitas för att lösa en tvist. Rättsskyddstaxan och arvodet är 1 531 kr exklusive moms per timme för år 2024. Detta är betydligt lägre än det timarvode som normalt debiteras av advokater, särskilt i de större städerna.

Lämplighetskontroll

En av fördelarna med att anlita en av Villaägarnas samarbetsadvokater är att vi alltid gör en lämplighetskontroll innan vi tecknar avtal med en ny advokat. Kontrollen innebär att vi bland annat granskar eventuella ärenden och beslut mot advokaten från Advokatsamfundets disciplinnämnd.

Utifrån genomgången avgör vi vem som är lämplig och därmed får bli Villaägarnas samarbetsadvokat. Om det skulle visa sig att en advokat inte håller måttet under avtalsperioden, sägs avtalet upp. Skulle problem uppstå mellan en medlem och en samarbetsadvokat, försöker kontaktansvarig jurist inom Villaägarna hjälpa till att reda ut frågan genom samtal med såväl berörd advokat som medlem.

Kontakt

Kontakt med Villaägarnas Samarbetsadvokater sker genom vår rådgivningsavdelning. Rådgivningen når du på telefon 010-750 01 00.

Kom ihåg att uppge att du är medlem när du kontaktar våra samarbetsadvokater!