Lagbok vid vatten

När trädgårdsarbete blev lagbrott

Vem bestämmer över din friköpta tomt – är det du eller någon annan? Svar: det beror på vad som ligger under den. Det fick Arne och Maj-Lis Björk erfara när de efter två år i sitt nyinköpta hus blev polisanmälda för brott mot kulturminneslagen.

I juni 2011 köpte Arne och Maj-Lis Björk en villa i Timrå. Huset, byggt 1952, har ett bra läge på en hörntomt intill en kommunal allmänning.

Vi var nöjda med vårt husköp och tyckte det var roligt att göra i ordning i trädgården.

– Vi satte en del buskar och träd och anlade några rabatter när vi flyttade in, berättar Arne.

En sommardag 2013 klev två kontrollanter från länsstyrelsen in på tomten. Arne och Maj-Lis fick veta att ena halvan av en grav från järnåldern fanns på deras tomt, den andra halvan låg på kommunens mark.

– Och eftersom vi grävt på en fornlämning skulle vi polisanmälas för brott mot kulturminneslagen och åtalas. Men det fanns inte ett ord om detta i vare sig fastighetsregistret eller köpehandlingar när vi köpte huset. Så vi fick en rejäl chock.

Missat att registrera

Det visade sig att Lantmäteriet sedan 1964 haft fornminnet på sin karta, men det skrevs in i fastighetsregistret först efter att makarna Björk köpt fastigheten.

De hamnade snart i en myndighetskarusell med brevväxling, överklaganden och hot om åtal.

– Vi skrev till Justitiekanslern och begärde både inlösen av vårt hus och skadestånd eftersom det inte hade framkommit något i fastighetsregistret om fornlämningen.

Begäran avslogs och ärendet gick vidare till Kammarkollegiet som också gav tummen ner.

– Sista utvägen var kommunen eftersom de hade sålt marken och gett tillstånd till att bygga ett hus här. I detaljplanen står inte ett ord om detta. Kommunen skyller på Lantmäteriet, som i sin tur skyller på kommunen.

Förbjöds utföra trädgårdsarbete

Utredningen om fornminnesbrott blev så småningom nedlagd med motiveringen att uppsåt saknats. Men makarna Björk förbjöds att utföra mer trädgårdsarbete på sin tomt och uppmanades dessutom att ta bort allt de tidigare planterat.

– Det har varit ett rent helvete med processer i sex år. Helst hade vi velat bli utlösta från tomten direkt när detta skedde, men kommunen har hittills vägrat. Och det är ju svårt att sälja en fastighet med de här villkoren.

Nu anas eventuellt en ljusning i fallet:

– I våras hörde kommunen av sig och sa att de är villiga att ta upp en diskussion om inlösen av tomten. Men i så fall blir det till ett marknadsvärde för mark med fornlämning och inte till ett normalpris, avslutar Arne Björk.

Text: Madeleine Appelgren
Foto: Kristofer Lönnå

Vem äger en fornlämning?

Fornlämningar ägs av den som äger marken, men markägaren behöver ändå tillstånd av länsstyrelsen för att göra ett ingrepp i fornlämningen, t ex bygga ett hus eller vidta skogsvårdsåtgärder som plantering och markberedning.

Vem bestämmer om fornlämningar?

Länsstyrelsen har ansvar för det statliga kulturmiljöarbetet i länet och kan besluta om vilka ingrepp som tillåts för enskilda fornlämningar. Det är enligt lag förbjudet att utan tillstånd från länsstyrelsen rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering, eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.

Källa: Riksantikvarieämbetet

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.