Kvinna sitter i sängen håller för öronen irriterat
Kvinna sitter i sängen håller för öronen irriterat

Skadestånd vid vibrationsskador och andra miljöskador

Som villaägare kan du ha rätt till ersättning om du drabbats av en så kallad miljöskada eller en vibrationsskada. Det gäller både om det är en person som farit illa eller om det är något du äger som tagit skada. Skadorna kan bero på antingen bestående förändringar eller tillfälliga arbeten på en fastighet.

Särskilda regler för skadestånd gäller när verksamhet på en fastighet orsakat skada i sin omgivning, en så kallad miljöskada. De skador som kan ersättas när en miljöskada inträffat är:

1 Personskada

Det räknas som personskada om du fått så stora besvär att du varit tvungen att sjukskriva dig, fått sjukvårdskostnader, om du blir kroniskt sjuk eller fått en bestående skada. Typiska exempel är obehag av buller, ljus och dålig lukt. Sömnlöshet eller nervösa besvär kan också räknas.

2 Sakskada

Ett typiskt fall av sakskada är om ditt hus fått sprickor på grund av vibrationer från en sprängning, om huset har satt sig på grund av långvariga skakningar från gatutrafik i närheten eller om ditt kranvatten har förorenats och blivit odrickbart. Även kostnader för att rensa upp efter en förorening från en fastighet i närheten kan ses som en sakskada.

3 Ren förmögenhetsskada

Med en ren förmögenhetsskada menas en ekonomisk skada som inte har något samband med en sak- eller personskada. Värdeminskning på en fastighet är ett exempel på en ren förmögenhetsskada.

Störning, sprängning eller grävning

För att reglerna i miljöbalken ska kunna tillämpas krävs att skadorna orsakats av en verksamhet som har anknytning till en fastighet och att skadan har drabbat omgivningen, exempelvis en grannfastighet. Dessutom krävs att det skadeförlopp som orsakat skadan är en sprängning, grävning eller störning. 

I miljöbalken räknas följande skadeförlopp upp som störningar:

  • Förorening av vattenområden
  • Förorening av grundvatten
  • Ändring av grundvattennivån
  • Luftförorening 
  • Markförorening
  • Buller
  • Skakning
  • Annan liknande störning

Prövning i domstol

Om du har drabbats kan du få sitt ersättningsanspråk prövat i domstol. Vänd dig till den miljödomstol som är knuten till den ort där skadan skedde.

I Villaägarnas infoskrift Skadestånd vid vibrationsskador och andra miljöskador kan du som är medlem läsa mer utförligt om vad som gäller för skadestånd.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.