Lagbok på båt
Närbild på blått bankkort
Kläder på galgar i affär
Kläder på galgar i affär

Ha koll på dina rättigheter när du handlar

Förr i tiden hade säljaren olika typer av standardavtal när de sålde sina varor. På så sätt kunde säljaren avtala bort saker som vi idag tycker är självklart. Exempelvis rätten att inte behöva betala för en vara som är trasig eller skadad. Lagen är till för att skydda dig när du handlar – och du kan aldrig få sämre villkor än vad som anges i konsumentköplagen.

Konsumentköplagen gäller när ett företag säljer så kallade lösa saker (varor), exempelvis kläder, möbler, bilar och mat. Lagen gäller också vid byte och beställning av varor som ska tillverkas. Däremot gäller lagen inte mellan privatpersoner, eller vid köp av fast egendom och bostadsrätter. 

När företaget strular

Enligt konsumentköplagen har du alltid rätt att hålla inne din betalning om leveransen inte sker på utsatt dag. Självklart har du även möjlighet att kräva att företaget genomför köpet och levererar varan. Du har också rätt till skadestånd om du har lidit en ekonomisk skada på grund av en försenad leverans. 

Du kan avbeställa innan leverans

Du har alltid rätt att avbeställa ditt köp så länge du gör det innan varan är levererad. Ett företag kan då inte kräva att du ska genomföra köpet. Däremot har företaget rätt att kräva ersättning om de har haft kostnader i samband med beställningen. 

Fel på det du har köpt?

Vad som är att betrakta som ett fel enligt konsumentköplagen är omfattande. Här ger vi några exempel.

  • Varan stämmer inte överens med vad du har avtalat om med företaget, till exempel vad gäller mängd eller kvalitet.
  • Det finns ingen bruksanvisning.
  • Företaget har inte informerat om detaljer hos varan som du borde ha blivit upplyst om.
  • Företaget har installerat varan på ett felaktigt sätt.
  • Varan är i sämre skick än du hade kunnat förutsätta givet varans pris, ålder och andra förutsättningar.

Om det är fel på varan som du har köpt ger dig konsumentköplagen en hel palett av rättigheter.

Du kan:

  • Hålla inne med betalningen.
  • Kräva att företaget reparerar varan.
  • Kräva att du får en annan likvärdig vara.
  • Kräva avdrag på priset eller ersättning för att rätta till felet.
  • Häva köpet och få pengarna tillbaka om felet är av stor betydelse för dig.

Bra att veta är att företaget i första hand alltid har rätt att erbjuda dig att reparera eller ge dig en likvärdig vara. Samtidigt måste företaget fixa problemet inom rimlig tid, och det får inte leda till besvär för dig.  

Skadestånd för dina kostnader

Du har också rätt till skadestånd för de kostnader du får på grund av felet. Exempelvis om diskmaskinen läcker och det blir vattenskador. Detsamma gäller om någon i din familj skadas på grund av det du har köpt.

Sexmånadersregeln ökar din trygghet

Det är alltid företaget som har ansvar för de fel som fanns på varan när du köpte den, eller när den levererades till dig. Ett fel som visar sig inom sex månader antas enligt konsumentköplagen ha funnits där från början om inte företaget kan bevisa att felet inte fanns där ursprungligen. Efter sex månader är det du som ska bevisa att det är ett ursprungligt fel på varan.

Samtidigt är ett företag inte ansvarigt för fel som du har orsakat, exempelvis om du inte har följt skötselanvisningar eller om du har vanskött varan.

Kom ihåg att reklamera i tid

Det bästa är att kontakta företaget och reklamera varan, helst skriftligt, så fort du upptäcker felet. Reklamerar du inom två månader från den tidpunkt du upptäckte felet är du säker, och är alltid ute i rätt tid. Men tänk på att efter tre år från det att du mottagit varan har du inte någon rätt att reklamera. 

När du inte kommer överens med företaget

I det fall du inte kommer överens med företaget kan du pröva ärendet vid ARN, Allmänna reklamationsnämnden. Det är en myndighet som kostnadsfritt prövar tvister mellan konsumenter och företag. Du kan också ansöka om prövning av ärendet i en allmän domstol, men det kan kosta pengar. Domstolen tar ut en avgift och du kan också bli tvungen att betala rättegångskostnaderna.

Källa: Konsumentverket

Villaägarnas expert om konsumentköplagen

Eric Bodin är jurist på Villaägarna och expert på konsumentköplagen.

- På rådgivningen här på Villaägarna får vi främst samtal som berör konsumenttjänstlagen eftersom den täcker hantverkstjänster. Men en del samtal handlar om konsumentköplagen. Många regler i de båda lagarna är desamma. Det finns dock vissa betydande skillnader, exempelvis när rätten att reklamera ett fel upphör, berättar Eric Bodin.

Skillnad i reklamationstid

I båda lagarna är huvudregeln att man senast kan reklamera ett fel inom tre år. Men när det gäller arbete på fast egendom, exempelvis hantverkstjänster i en villa, är reklamationstiden tio år. För varor är den tre år. Det innebär att det blir en väldig skillnad om till exempel köksmaskinerna ingår i en småhusentreprenad jämfört med om konsumenten själv har köpt maskinerna och entreprenören endast har installerat dem.

- Går till exempel en diskmaskin sönder efter fyra år så kan det enligt konsumenttjänstlagen vara möjligt att reklamera maskinen. Men om du köpt diskmaskinen själv är det för sent, säger Eric Bodin. 

Blandade avtal

När man anlitar hantverkare är det vanligt att ett jobb innefattar både arbete och köp av varor. Det är ett så kallat blandat avtal.

- I det fall jobbet är ett blandat avtal använder man enbart en av lagarna för hela avtalet. Det som främst är avgörande är vilken del i avtalet som är dyrast. Är exempelvis varorna dyrare än kostnaden för att installera dem så är det konsumentköplagen som gäller och vice versa, säger Eric Bodin.

Ingen ångerrätt eller öppet köp

En annan sak som är bra att ha koll på är att det inte finns någon ångerrätt enligt konsumentköplagen.

- Många tror att de har rätt att ångra sitt köp. Men det gäller endast om du köper varorna på distans, som på nätet eller utanför näringsidkarens affärslokaler, exempelvis vid hemförsäljning, homepartys eller gatuförsäljning. Det finns inte heller någon regel om öppet köp i konsumentköplagen. Många säljare har frivilligt sådana villkor för att locka köpare, men eftersom det inte är ett lagkrav är det säljaren som bestämmer villkoren för det öppna köpet, avslutar Eric Bodin. 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.