Man signerar papper med penna
Man signerar papper med penna
Premium

Därför ska du skriva testamente

Att få ner din sista vilja på pränt kan vara bra om du vill ha full kontroll över vem som ska ärva vad. Vi berättar vad som gäller – och varför det kan vara bra att upprätta ett testamente.

Skriver du ett testamente har du möjlighet att ändra på den så kallade legala arvsordningen. Vill du till exempel att din favoritkusin ska få en del av arvet istället för någon av dina syskon behöver du ändra arvsordningen genom att upprätta ett testamente.

Med hjälp av ett testamente kan du också dela upp din egendom på ett visst sätt– alltså se till att en viss egendom tillfaller en viss person. Det går även att bestämma hur egendomen ska nyttjas, vilket i juridiska termer kallas ändamålsbestämmelser. Du kan dessutom bestämma att det arvingarna ärver ska vara deras enskilda egendom och alltså inte bli föremål för bodelning vid en skilsmässa.

Vad innebär legal arvsordning?

Vem som ärver dig regleras i den legala arvsordningen och dess olika arvsklasser. I första arvsklassen finns dina barn, även kallade bröstarvingar, och deras barn och därefter deras barn och så vidare.

I andra arvsklassen finns föräldrar, syskon, syskon barn och så vidare. I tredje arvsklassen finns far- och morföräldrar och deras barn, men här går gränsen för arvsrätt i tredje arvsklassen. Kusiner ärver alltså inte varandra enligt den legala arvsordningen.

Arvsklasserna ärver i turordning. I första hand ärver arvingar i första arvsklassen, och det är först om det inte finns några arvingar i första arvsklassen som arvet kan gå vidare till någon i andra arvsklassen. Arvingar i tredje arvsklassen ärver bara om det inte finns någon arvinge i första eller andra arvsklassen.

Hur ärver makar och sambor?

Makes arvsrätt står utanför arvsklasserna. Äkta makar ärver före arvingar i andra och tredje arvsklassen, och även före gemensamma barn. Särkullbarns arvsrätt går dock före efterlevande make.

Sambor ärver inte varandra alls enligt den legala arvsordningen.

Vad händer om jag inte skriver testamente?

Om du inte skriver något testamente ärver arvingarna varsin andel i dödsboet och får sedan enas inbördes om hur egendomen ska delas upp.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.