Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Äppelträd
Barn hoppar på trampolin
Lagbok på båt
Två som skakar händer
Lagbok på båt

Problem med grannarna?

Vår förbundsjurist Hanna Suua besvarade frågor om vad som gäller i relationen till grannar i P4 Malmöhus den 30 juni. Lyssna på inslaget eller läs artikeln nedan.

Sommaren betyder mer tid i trädgården, men också mer tid nära våra grannar. Den här sommaren kanske ännu mer så, eftersom vi inte reser lika mycket som vanligt. Konflikter kan uppstå, men frågan är hur man löser dem på bästa sätt.

- Visa hänsyn, kommunicera med grannen och var beredd att kompromissa, säger Hanna Suua.

Träd och buskar som stör

Vanligt förekommande frågor den här årstiden handlar om träd och buskar som stör. Det kan vara att de skuggar eller att de hänger över på grannens tomt och försvårar gräsklippning.

- Grannens överhängande grenar får man faktiskt kapa själv. Riskerar du att skada trädet eller busken ska du ge grannen en chans att göra det själv, men vill inte grannen får du faktiskt kapa de grenar eller rötter som tränger in på den egna tomten, säger Hanna Suua.

Lönar sig sällan att gå till domstol

Hanna Suua trycker på vikten av att komma överens med sina grannar om konflikter uppstår, eller ännu hellre – innan konflikter uppstår.

- Många grannproblem kan ha stor betydelse för grannarna rent personligen, men är inte värt så mycket i pengar och kan därför vara orimligt att gå till domstol för, säger Hanna Suua.

Grannar som begår brott mot varandra

Vissa grannfejder blir ibland så infekterade att grannarna börjar begå brott mot varandra. Det händer till exempel att folk tröttnar på grannens skuggande tujor eller träd som stör utsikten, och helt enkelt sågar ner dem själva, berättar Hanna Suua.

- Ett exempel är ett fall där en man sågade ner tre av grannens träd. Ägaren till träden polisanmälde, mannen dömdes för grov skadegörelse, som ju är ett brott, och fick betala 87 000 kronor i skadestånd.

Det finns ett annat rättsfall där ett träd föll över grannfastigheten och blockerade grannens garageport, enligt Hanna Suua.

- Trädägaren uppmanades att flytta trädet, men vägrade. Garageägaren gjorde till slut det själv och gick därefter till domstol för att kräva skadestånd för kostnaden för bortforsling. Målet gick upp i hovrätten och garageägaren fick skadestånd.

Buller från studsmattan

Kan grannen tvinga ner mina barn från studsmattan för att hen tycker att de väsnas för mycket? Det är en vanligt förekommande fråga från Villaägarnas medlemmar. Hanna Suuas svar är att möjligheterna rent juridiskt sett är små.

- I teorin kan ljudstörningar räknas som buller och de går att anmäla till kommunens miljönämnd. Rör det sig om buller kan kommunen besluta om tidsbegränsningar i rätten att hoppa studsmatta eller till och med utfärda ett förbud. Denna typ av inskränkningar får bara göras om störningen ger upphov till skada eller olägenhet för människors hälsa. Skadan eller olägenheten får heller inte vara av obetydlig art, säger Hanna Suua.

Hon berättar att det finns exempel där mark- och miljödomstolen uttalat att störningar som uppkommer vid barnlek generellt får betraktas som små.

- Domstolen har mot bakgrund av detta avslagit sökandes yrkande om begränsning i rätten att hoppa studsmatta, säger Hanna Suua.

Är det mitt ansvar att klippa häcken?

Om jag planterar en häck själv, är det bara mitt ansvar att sköta den?

- I det fall du har planterat din häck själv är det din häck och ditt ansvar att sköta den. Har du satt den precis i tomtgränsen kan det bli problem när den ska klippas, eftersom du inte får beträda grannfastigheten utan tillåtelse från ägaren. Det bästa är att sätta häcken en bit in på den egna fastigheten, så att du kan underhålla båda sidor utan att behöva gå in på grannens tomt, svarar Hanna Suua.

Grannar med skräpiga trädgårdar

En vanlig fråga från Villaägarnas medlemmar är om de kan kräva att grannarna rensar sitt ogräs så att det inte sprider sig till den egna trädgården. Enligt Hanna Suua går det inte att ställa det kravet på sina grannar.

- Ett alternativ är att erbjuda dig att rensa grannens ogräs när du ändå rensar ditt eget, säger Hanna Suua.

Trött på katter på tomten?

Katter som springer in i andras trädgårdar kan tyvärr ofta bli en källa till irritation mellan grannar.

Om jag har en katt, vad har jag då för skyldigheter mot mina grannar? I lagen om tillsyn över hundar och katter står det att ”hundar och katter skall hållas under sådan tillsyn som med hänsyn till deras natur och övriga omständigheter behövs för att förebygga att de orsakar skador eller avsevärda olägenheter”.

- I ett avgörande från miljödomstolen från 2001, kom domstolen fram till att grannar får tåla att fastighetsägare har en eller två katter. Det konstateras också att det inte är rimligt att kräva att katterna ska hållas instängda eller kopplade, då det strider mot kattens natur. Skulle någon granne ha väldigt många katter som vållar problem i området är mitt råd att ta kontakt med kommunens miljönämnd, säger Hanna Suua.

Så får du bättre relationer till grannarna

Goda relationer till grannarna är guld värt. Men hur lyckas man med det?

- Visa hänsyn! Behandla grannarna som du själv vill bli behandlad. Om du exempelvis planerar en större renovering är det bra att förvarna grannarna. Vet grannarna om att det kommer bli lite stökigt och bullrigt på förhand, är det mindre risk att de går i taket över det, säger Hanna Suua.

Lyssna på intervjun i P4 Malmöhus

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.