Kräftskiva på gatan – behövs tillstånd?

Under augusti och september är kräftskivorna i full gång. Ett trevligt sätt att skapa mer gemenskap i grannskapet är att ordna en gatufest och duka upp långbord på gatan. Men får man det – och vad behöver man tänka på?

Förutom att fixa roliga hattar, haklappar, sånghäften och kräftor till kräftskivan så finns det en del andra praktiska saker att ta hänsyn till. Här berättar Villaägarnas jurist Terese Wallinder vad du bör tänka på om du ska arrangera en gatufest.

Krävs det tillstånd för att duka upp långbord på gatan?

I praktiken fungerar det säkert jättebra i de flesta fall att duka långbord på en mindre trafikerad villagata så länge man inte hindrar trafikanter som vill passera. Men väg- respektive ordningslagen reglerar hur man får använda vägar, så kontrollera för säkerhets skull om ni behöver tillstånd.

Något annat man bör tänka på?

Prata med grannarna i god tid. Då har de som inte vill vara med chans att planera att till exempel åka bort över helgen. I ett villaområde finns inga direkta regler om klockslag när det ska vara tyst. Låt sunt förnuft råda och visa hänsyn.

Väglagen 

Enligt väglagen (43 §) har man inte rätt att utan väghållningsmyndighetens tillstånd ”vidta åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande”. I ett sådant fall krävs tillstånd av väghållaren - ofta kommunen när det gäller villagator. Sanktionen för den som bryter mot regeln är böter eller fängelse i högst sex månader.

Ordningslagen

Om det inte är en olägenhet som avses i 43 § väglagen kan det ändå krävas tillstånd enligt ordningslagen om användningen inte är tillfällig och obetydlig*. Tillstånd enligt ordningslagen söks hos polismyndigheten. Sanktionen för den som bryter mot regeln är böter.