Fest ute med vimpel
Sommarmiddag ute alla skrattar
Sommarmiddag ute alla skrattar

Fest på gatan – behövs tillstånd?

Varma sommarkvällar lockar till uteliv i trädgården. Ett trevligt sätt att skapa mer gemenskap i grannskapet är att ordna en gatufest och duka upp långbord på gatan. Men får du det – och vad behöver du tänka på?

Förutom att fixa stolar, bord och dukning så finns det en del andra praktiska saker att ta hänsyn till. Här berättar Villaägarnas jurist Hanna Suua vad du bör tänka på om du ska arrangera en gatufest.

Krävs det tillstånd för att duka upp långbord på gatan?

I praktiken fungerar det säkert jättebra i de flesta fall att duka långbord på en mindre trafikerad villagata så länge man inte hindrar trafikanter som vill passera. Men väg- respektive ordningslagen reglerar hur man får använda vägar, så kontrollera för säkerhets skull om ni behöver tillstånd.

Något annat man bör tänka på?

Prata med grannarna i god tid. Då har de som inte vill vara med chans att planera att till exempel åka bort över helgen. I ett villaområde finns inga direkta regler om klockslag när det ska vara tyst. 

Vad man kan göra om grannarna ändå stör?

Det är en svår fråga. Jordabalken 3:1 stadgar att man vid nyttjande av sin fastighet ska visa skälig hänsyn till grannarna, men reglerar inte saken mer ingående.

Många bostadsrätts- och hyresrättsföreningar har störningsjourer man kan ringa, men bor du i villa finns inte det alternativet. Det du kan göra då, om du verkligen störs och det inte fungerar att prata med grannen, är att antingen vända dig till kommunens miljönämnd och ansöka om att de ska utfärda föreläggande, till exempel att grannen inte får väsnas vissa tider på dygnet, eller ringa polisen då störande ljud under vissa omständigheter kan räknas som ofredande.

Vår rekommendation är dock alltid att man så långt det går försöker lösa saken genom att prata med grannen - låt sunt förnuft råda och visa hänsyn.

Vad säger lagen?

Väglagen 

Enligt väglagen (43 §) har man inte rätt att utan väghållningsmyndighetens tillstånd ”vidta åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift eller brukande”. I ett sådant fall krävs tillstånd av väghållaren - ofta kommunen när det gäller villagator. Sanktionen för den som bryter mot regeln är böter eller fängelse i högst sex månader.

Ordningslagen

Om det inte är en olägenhet som avses i 43 § väglagen kan det ändå krävas tillstånd enligt ordningslagen om användningen inte är tillfällig och obetydlig. Tillstånd enligt ordningslagen söks hos polismyndigheten. Sanktionen för den som bryter mot regeln är böter.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.