Med hänsyn till samhällsspridningen av covid-19 (Corona) kan öppettider och svarstider ändras med kort varsel.

Villaägarna bevakar utvecklingen noga och följder de rekommendationer som utfärdas av regering och myndigheter. Vi ber om förståelse för ovan nämnda åtgärder.

Staket av träpålar
Grönt staket i lummig miljö
Grönt staket i lummig miljö

Får staketet stå på tomtgränsen?

Ett staket i tomtgränsen behöver inte vara ett problem, men du kan få bekymmer om du inte kommer överens med grannen. Här reder vi ut vad som gäller när du till exempel delar staket med grannen – och ger dig handfasta råd hur du undviker problem.

- Egentligen är begreppet tomtgräns knepigt eftersom det inte finns något fysiskt område som är en tomtgräns. Antingen är det din eller grannens sida, berättar Hanna Suua, förbundsjurist på Villaägarna.

Och att sätta upp ett staket direkt intill grannens tomt är inget Hanna Suua rekommenderar.

- Rent juridiskt har du rätt att sätta upp staketet direkt intill grannens tomtgräns. Men det kan vara problematiskt eftersom du då behöver gå in på din grannes tomt för att exempelvis måla om den andra sidan av staketet. Det bästa är därför att sätta staketet en liten bit in på den egna tomten så du kan gå på båda sidorna av staketet utan att behöva gå in på grannens tomt, säger Hanna Suua.

Gemensamt staket

Att äga ett staket tillsammans med grannen kan också vara problematiskt menar Hanna Suua.

- Äger du staketet tillsammans med din granne har båda ansvar för skötseln, och ni måste vara överens om alla åtgärder. En granne kan till exempel inte måla om staketet och kräva den andra på pengar. Om du ska måla om och vill att grannen ska vara med och betala behöver ni avtala om det, säger Hanna Suua. 

Och att strunta i grannen och på eget bevåg fixa till staketet kan bli dyrt. 

- Risken är att du blir ersättningsskyldig mot grannen. Ska du till exempel riva ett gemensamt staket är det viktigt att du först kommer överens med din granne, konstaterar Hanna Suua.

Skriv ett samägaravtal

I det fall du vill äga ett staket tillsammans med grannen och är orolig för hur det ska gå har du alltid möjlighet att skriva ett samägaravtal berättar Hanna Suua.

Den lag som gäller vid gemensamt ägande heter lagen om samäganderätt och är till stora delar möjlig att avtala bort och ersätta med egna regler.

- Du kan exempelvis avtala om hur mycket pengar ni ska lägga på staketet och hur ofta staketet ska underhållas. Avtalet kan ni skriva själva, och om det är något du är osäker på kan du alltid ringa oss på Villaägarna, avslutar Hanna Suua.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.