Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Avtalssignering med dator och mobil
Man och kvinna skakar hand
Man och kvinna skakar hand

Villaägarnas Medlingsinstitut

Villaägarnas Medlingsinstitut ger dig som medlem möjlighet lösa tvister både snabbare och till lägre kostnad än genom en domstolsförhandling. Du får dessutom möjlighet att sekretessbelägga tvisten.

Hur går medlingen till?

Medlingen är frivillig. Det innebär att vilken som helst av parterna kan avbryta medlingen och att ingen av parterna kan tvingas ingå förlikning.

Medlaren är normalt en av förbundets jurister. Förutom traditionella förhandlingar där parterna är personligen närvarande, kan även förhandlingar per telefon, e-post och andra kommunikationsmedel förekomma. Vid medlingen diskuterar medlaren med parterna och bistår med förslag på hur konflikten kan lösas.

Vid framgångsrik medling avslutas tvisten med ett förlikningsavtal.

Kostnad för medlingen

För medlemmar är arvodet per part 1 500 kr i grundkostnad för upp till 8 timmars arbete. För arbete däröver tillkommer 195 kr per timme för medlemmar.

Grundkostnad för icke medlemmar är 2 500 kr för upp till 8 timmars arbete. För arbete däröver betalar icke medlemmar 650 kr per timme.

Mer information och kontakt

Du når Villaägarnas Medlingsinstitut på telefon 010-750 01 00. Du kan också använda ansökningsblanketten till höger. Skriv ut, fyll i och posta den till:

Villaägarnas Medlingsinstitut
Villaägarnas Riksförbund
Box 7118
192 07 Sollentuna