Guide: Servitut

Ett servitut är rätten för en fastighet att använda en annan fastighet på ett bestämt sätt. För att en fastighet ska kunna fungera praktiskt behöver vissa behov tillgodoses. I Villaägarnas guide får du juridiska råd och praktisk vägledning inför olika åtgärder, hur de ska utföras och av vem.

I Villaägarnas guide kan du som är medlem läsa om:

 • Bildande av servitut.
 • Vad är servitut och när är servitut en lämplig lösning?
 • Vad kallas de fastigheter som berörs av ett servitut?
 • Vad krävs för att ett avtalsservitut ska kunna bildas?
 • Servitutets omfattning.
 • Vad är officialservitut?
 • När kan servitut upphöra att gälla?
 • Muntliga servitut
 • För vilket område gäller servitut?
 • Servitutets ställning vid övergång till ny ägare.
 • Ändring i fastighetsindelningen.
 • Exempel på servitutsavtal.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.