Premium

Infoskrift: Vad innebär servitut?

Ett servitut är rätten för en fastighet att använda en annan fastighet på ett bestämt sätt. För att en fastighet ska kunna fungera praktiskt behöver vissa behov tillgodoses. I Villaägarnas guide får du juridiska råd och praktisk vägledning inför olika åtgärder, hur de ska utföras och av vem.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

 • Bildande av servitut.
 • Vad är servitut och när är servitut en lämplig lösning?
 • Vad kallas de fastigheter som berörs av ett servitut?
 • Vad krävs för att ett avtalsservitut ska kunna bildas?
 • Servitutets omfattning.
 • Vad är officialservitut?
 • När kan servitut upphöra att gälla?
 • Muntliga servitut
 • För vilket område gäller servitut?
 • Servitutets ställning vid övergång till ny ägare.
 • Ändring i fastighetsindelningen.
 • Exempel på servitutsavtal.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.