Förbjudet att tvätta bilen hemma?

Svaret på frågan är både ja och nej. Det står inte uttryckligen i lagen att du inte får tvätta bilen på gatan eller uppfarten, men samtidigt får du inte släppa ut orenat avloppsvatten i naturen.

Problemet med så kallade ”fultvättar" är omfattande. Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten sker två av tre biltvättar direkt på gatan – och det handlar om stora utsläpp. Förutom alla giftiga tungmetaller och tensider, rinner det ut 2 000 ton olja och 5 000 ton avfettningsmedel, bilschampo och bilvax ut i våra sjöar och vattendrag varje år.

Åk till biltvätten istället

Ett betydligt miljövänligare alternativ är att åka till mackens automatiska biltvätt eller de självtvättsanläggningar som blir allt vanligare. De flesta biltvättsanläggningar har ett reningsverk som tar hand om smutsvattnet. Dessutom renas vattnet ytterligare en gång i kommunernas reningsverk.

Informerar i första hand

Utsläpp av förorenat vatten regleras i miljöbalken och det är kommunernas uppgift att se till att lagen efterlevs. Risken är dock liten att du får böter. Kommunerna satsar istället på att informera invånarna om fultvättens nackdelar. Men de finns de kommuner som har en striktare inställning. I Jönköpings kommun har man informerat invånarna att det blir 10 000 kronor i böter om bilen tvättas på gatan. Förvisso har ingen ännu dömts men kommunen tycker ändå att det skickar en viktig signal.

Tvätta miljövänligt

  • Tvätta bilen på en biltvättsanläggning. Tvättvattnet återanvänds och renas innan det åker vidare till kommunens reningsverk.
  • Tvätta bilen i en gör det själv-hall. Vattnet renas i en så kallad oljeavskiljare innan det slussas vidare till reningsverket.
  • I det fall du väljer att tvätta hemma, ställ bilen på gräsmattan eller någon grusyta. På så sätt filtreras smutsvattnet i viss mån innan det når grundvattnet. Tänk också på att inte ställa bilen i närheten av en dagvattenbrunn eller vattendrag.
  • Använd miljömärkta rengöringsmedel. De är bättre än omärkta. Men trots detta är de inte tillräckligt miljövänliga för att släppas rakt ut i våra sjöar och vattendrag.  

Källa: Tyresö kommun, Jnytt, mestmotor.se