Förbjudet att tvätta bilen hemma?

Du kanske funderar på att tvätta bilen på uppfarten eller på gatan utanför ditt hus. Men gör inte det. Olja, kemikalier och tungmetaller rinner rakt ut i sjöar och vattendrag via dagvattenledningarna.

Varje år äger cirka 15 miljoner biltvättar rum på gatan. De bidrar sammanlagt till att 1 000 ton olja och 50 ton tungmetaller hamnar i vattendrag, sjöar och hav. Ämnena är skadliga för både människor och miljö och vissa föroreningar i tvättvattnet går inte ens att bryta ner i naturen. De tas upp av ekosystemet och orsakar skada för människors hälsa och miljön.

- Om du tvättar bilen på gatan finns en stor risk att tvättvattnet med kemikalier och metaller rinner rakt ut i närmaste badsjö, där du och din familj kanske badar på somrarna, säger Anders Finnson, miljöexpert på Svenskt Vatten.

Finns ingen rening i dagvattenledningar

Hälften av allt dagvatten i en stor stad som Stockholm rinner ut i sjöar och vattendrag.

- Dagvattenledningarna är byggda för att leda bort regnvatten från våra vägar och övrig mark. Det finns normalt ingen rening för kemikalier och annat i dagvattenledningarna utan allt vatten rinner tillsammans med föroreningarna ut i sjöar och vattendrag, säger Fredrik Erlandsson på Stockholm Vatten och Avfall.

Tvätta bilen i en biltvätt

Det bästa alternativet är att tvätta bilen i en automatisk biltvätt eller gör-det-själv-hall. Här finns oljeavskiljare och annan reningsutrustning som tar bort stora delar av föroreningarna från tvättvattnet. På biltvätten smörjs bilen in med ett vaxlager som skyddar bilen och gör den lättare att hålla ren. Smuts biter sig inte fast så lätt, vilket innebär att starka rengöringsmedel inte behövs.

- Spruta inte på avfettningsmedel innan du åker till biltvätten. Det försämrar funktionen i biltvättens rengöringsanläggning, tipsar Fredrik Erlandsson.

Om du måste tvätta bilen hemma

Om du av någon anledning inte kan ta dig till biltvätten, undvik då att stå på gatan eller garageuppfarten. Tvättvattnet rinner, som tidigare nämnts, ner i gatubrunnarna för dagvatten och hamnar orenat i närmaste vattendrag.

- Ställ i stället din bil på en gräsmatta. Marken kan till viss del fånga upp föroreningar och bryta ner dem innan de når grund- och ytvatten. Använd helst bilvårdsprodukter som är miljömärkta med exempelvis ”Svanen” eller ”Bra Miljöval”, säger Fredrik Erlandsson.

Men om du har ett miljömärkt biltvättmedel, kan du inte tvätta bilen på uppfarten då?  

- Miljömärkta biltvättmedel är gjorda för att brytas ned i ett reningsverk. Om de via dagvattnet leds ut till närmaste sjö så kommer de att över tid brytas ned i vattnet, men i vattnet går nedbrytningen betydligt långsammare. Jämfört med de olje- och asfaltrester samt tungmetaller som finns i tvättvattnet så är det miljömärkta tvättmedlet ändå det mindre vattenmiljöproblemet, säger Fredrik Erlandsson.

Kommunen ska hålla koll

Enligt miljöbalkens hänsynsregler ska alla som bedriver en nedsmutsande verksamhet göra vad som krävs och är möjligt för att förebygga och motverka skador på miljön. Det gäller även privatpersoner.

- Undvik därför att tvätta bilen så att föroreningar hamnar i dagvattenbrunnar, diken eller andra vattendrag, säger Fredrik Erlandsson.

Det är kommunernas miljöförvaltning som har till uppgift att se till att lagen efterlevs. I vissa kommuner får invånarna till och med betala böter. I Jönköpings kommun kan du exempelvis riskera att få ett vitesförläggande på 10 000 kronor om bilen tvättas på gatan. 

Biltvättartips

  • Tvätta bilen på en biltvättsanläggning. Tvättvattnet återanvänds och renas innan det åker vidare till kommunens reningsverk.
  • Tvätta bilen i en gör-det-själv-hall. Vattnet renas i en så kallad oljeavskiljare innan det slussas vidare till reningsverket.
  • Om du ändå väljer att tvätta hemma, ställ bilen på gräsmattan. På så vis filtreras smutsvattnet i viss mån innan det når grundvattnet. Tänk också på att inte ställa bilen i närheten av en dagvattenbrunn eller vattendrag. Välj också miljömärkta rengöringsmedel. De är bättre än omärkta. Även om det bästa förstås är att tvätta bilen i en biltvätt, så att du undviker att tungmetaller som sitter bundna i smutsen på bilen rinner ut i våra sjöar.

Källor: Svenskt Vatten, Stockholm Vatten och Avfall

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.