Premium

Infoskrift: Samägande av fastigheter enligt samäganderättslagen

Äganderätt till egendom som ägs av fler än en person kallas samäganderätt. I denna informationsskrift kommer endast samägande till fastigheter att behandlas, men principerna för samäganderätt är desamma oavsett vilken typ av egendom det gäller.

I Villaägarnas infoskrift kan du som är medlem läsa om:

  • Gemenskapens uppkomst.
  • Med förvaltning menas både rättsliga och faktiska handlingar avseende den gemensamma fastigheten som ägarna har rätt att utföra eller uppdra åt andra att utföra.
  • Delägarnas behörighet.
  • För makar och sambor kan samäganderätt till en fastighet under vissa förutsättningar uppkomma genom så kallad dold samäganderätt.
  • Förändringar i samägandet.
  • Förvaltning av god man.
  • Försäljning på offentlig auktion.
  • Lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.
  • Exempel på samägandeavtal.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.