Isolering
Isolering

Bästa tipsen för värmeisolering

Hur ska du gå tillväga för att värmeisolera ditt hem? Vi har svaren på när du ska använda lösull och hur du isolerar vattenrör och tilläggsisolerar golvet.

Alla småhus läcker värme och vad som är mest lönsamt beror på när huset är byggt. Enligt Energimyndigheten fördelas husets totala värmeförlust så här:

  • 35 % via fönster och dörrar 
  • 15 % via taket
  • 20 % via väggar
  • 15 %  viagolv till mark
  • 15 % via ventilationen

Att tilläggsisolera vinden är i de flesta fall den åtgärd som är mest lönsam.

Isolera på vinden

Enklast vid tilläggsisolering är i de flesta fall lösull som sprutas in av en entreprenör. Med lösull är det lättare att få ett helt täckande isolerskikt ovanpå den gamla isoleringen. Tänk på att om huset har takfotsventilation måste spalten förlängas upp längs taket så att inte den tillkommande isoleringen hindrar ventilationen.

Tilläggsisoleringen medför även förändrade förhållanden på vinden vilket kan vara en nackdel för klimatet på vinden. Det blir varmare inne, men samtidigt kallare på vinden.

Värmeisolering av krypgrund

Detta görs för att inte den kalla marken och luften utanför ska kyla ner krypgrundens luft, så att fukten i den luften kondenserar och ger fukt- och mögelskador. 

Åtgärda fönstren

Det är även värmeekonomiskt lönsamt att förbättra fönstrens isoleringsförmåga. Du kan till exempel också byta det inre glaset mot ett energiglas och detta märks inte utifrån. Du kan också byta till helt nya fönster.

Lägga om taket

Isolera på råsponten. Om du ska lägga om ett tak med pannor så kan isolering på råsponten och under underlagspappen minska risken för fukt och mögelskador.

Isolera vattenrör

För att spara energi och samtidigt få kallt vatten när du vill ha kallt vatten och varmt när du vill ha varmt vatten, kan vattenledningarna i huset värmeisoleras.
Tänk på att kondensisolera kallvattenröret.

Tilläggsisolera golv

Många vill minska obehaget av kalla golv. Att göra golven varmare medför att andra delar av huset kan skadas av fukt.

Kontakta konsult

Precis som du anlitar proffs för att serva bilen ska du se kostnaderna för en konsult som en investering i husets fortsatta värde.

Tänk på

Använd samma material som huset redan har. Men om du till exempel har sågspån som vindsisolering så bör du inte fortsätta med det, utan komplettera med förslagsvis cellulosaisolering.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.