Glödlampa lyser

10 råd till dig som vill energieffektivisera huset 

Villaägarnas rådgivning får ofta frågor kring husets uppvärmning och energieffektivisering. Våra experter Patrik Wendelius och Malte Rungård svarar här på de 10 vanligaste frågorna från våra medlemmar.

1Vilket sätt att kapa energiåtgången för mitt hushåll är mest effektivt?

De energieffektivaste åtgärderna varierar. Olika hus från olika tidsepoker har olika behov. Det kan bland annat handla om att se över uppvärmningssystem, tilläggsisolera, byta fönster och dörrar. Det viktigaste är att samtidigt inte förvanska byggnaden eller skapa ett fuktproblem.

Det bästa sättet kan vara att skaffa en mätare, som direkt visar vad du förbrukar för tillfället och även över tid. Det ger en snabb återkoppling och skapar en medvetenhet om vad olika enheter i hemmet drar.

2Lönar det sig att installera solceller i sommarstugan?

Under tider av ökande elpriser kan det vara lönsamt och ett bra tillfälle att minska din elkostnad. Med tanke på den belastning de flesta av oss innebär för miljön kan solceller göra gott för samvetet. Beroende på solcellernas livslängd och hur mycket du utnyttjar dem kommer anläggningen förr eller senare att ge billigare el. Du behöver göra en personlig kalkyl för att veta vad det innebär för dig.  

3Vilket underhåll och skötsel krävs för bergvärme?

Normalt är det inte så mycket under­håll och skötsel med en bergvärme­pump som värmekälla. Men det finns ett par filter som bör rengöras inför uppvärmningssäsongen. Det ena sitter på värme­bärarsidan och görs lämpligen rent innan övriga radiatorsystemet luftas. 

4Hur små är energikostnaderna i ett lågenergihus, jämfört med en vanlig villa?

Det finns idag exempel på hus som gör av med så lite energi att solcellerna genererar mer energi än vad huset behöver, så överskottet kan säljas till elnätet. De kallas för lågenergihus eller passivhus. Det kan jämföras med en vanlig villa som idag kan behöva mellan 50 och 200 kWh/kvm och år. 

Skillnaden i elkonsumtion mellan hustyperna är stor, men passivhus ställer stora krav på ventilation då de är mycket välisolerade. Ventilationen kan i sin tur medföra andra kostnader.

5Kan en braskamin värma upp huset eller krävs kompletterande värmesystem

Braskaminer passar bäst för trivseleldning. När du eldar värmer den upp huset tillfälligt, men det är inte en egen uppvärmningslösning. Tänk på att din kommun kan ha lokala föreskrifter om hur eldning får ske. Normalt får braskaminer för trivseleldning bara användas i "begränsad utsträckning", det vill säga inte mer än en kubikmeter ved per år. Det finns pannor för ved- eller pelletseldning, men det är något annat.

6Vad bör jag tänka på vid byte från oljeeldning till annan värmekälla? 

Rent byggnadstekniskt blir en konsekvens av bytet till en annan värmelösning att skorstenen inte längre kommer att vara varm av eldning. När vinden då blir kallare ökar risken för fuktskador. Lösningen är att hindra att fukt tar sig upp på vinden underifrån genom att bjälklaget till vinden tätas. 

7Kan man spara energi genom att ersätta vanliga radiatorer med golvvärme? 

Att ersätta befintliga vattenburna radiatorer är svårt att räkna hem ekonomiskt. Äldre hus har ofta ett högtempererat system med tidigare uppvärmning av oljeledning eller elpanna. Har man ett sådant vill man kanske installera en värmepump, vilket är ett lågtemperarat system. I vissa fall behöver man då byta radiatorer i huset.

Gör en projektering av värmeanläggningen och låt det avgöra om det är värt bytet. Har du direktverkande el och vill konvertera huset till vattenburen värme för att kunna värma med exempelvis en värmepump är det lämpligt att projektera och se om det är lämpligt med vattenburna radiatorer eller kanske installera golvvärme.

8Vilket är idag det mest effektiva sättet att värma huset?

Den värmepump som har högst SCOP*-värde är bergvärmeanläggningar. Sedan handlar det lite om vad som läggs i ordet "effektivaste". Det borde ändå vara att utnyttja solen som energikälla genom solvärme ­eller solceller.

* SCOP = årsvärmefaktor, ett mått på värmepumpens verkningsgrad under ett helt år.

9Enligt energideklarationen borde vissa saker göras i huset men finns det risker man bör tänka på?

Det kanske finns en energideklaration men dessa är ofta förenklade. Det kan därför vara lämpligt att anlita en konsult som är byggnadsingenjör eller fuktsakkunnig för att säkerställa att inte åtgärden skapar fuktproblem i huset. Om man förvanskar huset eller bygger in ett fuktproblem kan den investeringen kosta mer än vad som sparas i energieffektivisering.

10Vilka värmeinvesteringar kan ROT-avdraget användas för?

Installation av braskaminer, ­värmepannor, värmepumpar och solfångare.

Tips: så förbättrar du förbrukningen hemma – ”Ha koll på din ventilation”

Daniel Liljeberg, samhällspolitisk chef Villaägarna och Ann-Catrin Dahlbom, partneransvarig Elskling.se ger tips på vad du kan göra för att kunna sänka din elkostnader och därmed förbättra förbrukningen hemma. Klippet kommer från Nyhetsmorgon på TV4 från 2022-08-06

Vill du veta mer om uppvärmning och installation?

Att välja rätt uppvärmning för ditt nya hus är viktigt för både din komfort och budget. Få fler experttips och råd om olika alternativ här!

Radiator.svg

Uppvärmning och installation

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.