Så minskar du risken med batterilager i småhus

Det blir allt vanligare att småhusägare har batterilager för att komplettera solceller, så att överskottsel från dagen kan lagras och användas på natten när solcellerna inte producerar el. Men batterilager innehåller litiumjonbatterier som det av säkerhetsskäl inte är lämpligt att förvara i bostaden. Villaägarna Produktgranskning har därför låtit undersöka hur riskerna med batterilager kan minskas.

Batterilager innehåller litiumjonbatterier, men det saknas regler för hur sådana batterier ska förvaras i småhus. En risk med litiumjonbatterier är att de på grund av elfel kan börja brinna eller explodera. Då avges brännbara och giftiga gaser så som vätefluorid.

-Det är positivt att sparad solenergi kan användas på natten, men det är viktigt att vara medveten om hur du ska hantera batterilager i småhus. Tack vare våra tips, kan riskerna minskas, säger Villaägarnas chefsjurist Ulf Stenberg.

Villaägarnas tips för att minska riskerna med batterilager i småhus

  1. Följ Elsäkerhetsverkets krav och låt installationer skötas av registrerat elinstallationsföretag
  2. Vid installation av återbrukat batteri, säkerställ att batteriets status är kontrollerad och dokumenterad av behörig elinstallatör
  3. Utsätt inte batterierna för höga eller låga temperaturer, vibrationer, stötar eller mekanisk påverkan
  4. Placera batterierna så att de är åtkomliga för räddningstjänsten.
  5. Komplettera gärna med en extra brandsläckare för litium. De innehåller släckmedlet AVD (Aqueous Vermiculite Dispersion) som är framställt av naturligt förekommande material.
  6. Placera litiumjonbatterier som används för energilagring i egen brandcell (att det finns brandavskiljande väggar och bjälklag som vid brand kan begränsa spridning till resten av huset). Detta kräver ofta ombyggnation, då småhus i allmänhet inte är indelade i flera brandceller.
  7. Litiumjonbatterier ger extremt giftig gas vid brand. Placera batterilagret i ett utrymme med separat ventilation och håll eventuell dörr till bostaden i övrigt stängd.
  8. Material och utrustning ska vara avsedda för ändamålet (originaldelar och inga förlängnings- eller skarvsladdar) och användas så som det är tänkt.

Bilaga

Produktgranskning litiumjonbatterier

 

Tipsa oss om produkter att granska

Villaägarna granskar sånt som funkar mindre väl, inte alls eller har bristande hållbarhet. Tack vare vårt arbete kan du spara pengar, slippa besvär och göra tryggare val. Tipsa om produkter och tjänster att granska på produktgranskning@villaagarna.se