Solceller på tak med tegelpannor

Nyfiken på solceller?

Nu har det blivit enklare för villaägare att installera solceller och sälja solel. Sedan 1 januari 2018 gäller nya regler för statligt stöd och ROT-avdrag kan användas vid installationen. Dessutom sjunker hela tiden priserna på solcellerna.

Kostnaderna för solceller och installationer sjunkit och mycket tyder på att prisfallet fortsätter, åtminstone på solceller. Själva solcellerna står för cirka en tredjedel av anläggningens kostnad. Där har priserna stadigt sjunkit under flera decennier, även om prisfallet mattats av de senaste åren.

– Kostnaden för solcellsmoduler minskade med fem procent från 2016 till 2017, säger Johan Lindahl vid branschorganisationen Svensk solenergi. Han bedömer att priserna fortsätter att sjunka i ungefär samma tempo. Det sker en stadig förfining av tillverkningen som pressar kostnaderna.

Det är installationsarbetet som kostar

– Sedan 1970-talet har priserna på solceller fallit med 20 procent för varje dubblering av världsmarknaden. Den utvecklingen ser ut att fortsätta, säger han. Men totalpriset är till stor del beroende av arbetstid för installationen.

– Där är det svårare att dra ner kostnaderna för tiden det tar att utföra installationen. Även om det kommit standardlösningar som blivit effektivare att montera. Sedan kan priserna nog pressas om det blir flera installationer i samma område, uppger Johan Lindahl.

Regler och stöd

Det finns möjlighet att utnyttja ROT-avdrag vid installation av solceller. Normalt räknas 30 procent av den totala kostnaden som arbetskostnad. Sedan får du ROT-avdrag med 30 procent på det beloppet. Du kan få 60 öre i skattereduktion för varje såld kWh och du slipper betala energiskatt, så länge anläggningen inte har högre effekt än 255 kW.   

Ta reda på om din kommun kräver bygglov, det skiljer mellan olika kommuner.

Det finns också elcertifikat och ursprungsgarantier, ett stödsystem för förnybar el. Alla kan söka men det är liten lönsamhet för småhusägare med låg elproduktion. 

Aktuella regler för statligt stöd för installation av solcellssystem hittar du på energimyndigheten.se 

Så kommer du igång

  • Bygglov eller bygganmälan? Kontakta din kommun för att få reda på vad som krävs.
  • Har taket rätt lutning? En lutning på 25–45 grader rekommenderas samt att det ska vara vänt åt syd eller sydväst och inte skuggat.
  • Uppskatta storleken på solcellmodulerna. På solkollen.se får du en uppfattning om hur stora paneler du behöver.
  • Lämna in Ansökan om solcellsstöd. Stödet är på 30 procent och du ansöker hos Länsstyrelsen. Det är möjligt att utnyttja ROT-avdrag istället.
  • Bygga själv eller anlita leverantör? Monterar du panelerna själv sparar du förstås pengar, men det är tryggare att anlita en montör.
  • Tänk på att anslutningen till elnätet måste utföras av en behörig elektriker.
  • Kontakta nätägare för byte av elmätare.
  • Välj elleverantör. Jämför hur mycket de betalar för den el som du producerar och inte förbrukar själv.

 Läs mer: 

"Producera din egen el med solceller", en skrift från Energimyndigheten.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.