Brunt tegelhus med solpaneler på taket och två solstolar framför fönster
Svenska sedlar
solceller hemma
Svenska sedlar

Många skäl att investera i solceller  

Med det nya skatteavdraget för gröna investeringar som trädde i kraft vid årsskiftet 2021, tror Vattenfall på en ketchupeffekt med många nya solcellsanläggningar.

En undersökning från branschföreningen Svensk Solenergi visar att tre procent av svenskarna numera har en egen solenergianläggning. Över hälften av svenskarna, 52 procent, tror att de kommer äga en egen solenergianläggning inom tio år.

 – Så kan det absolut bli. Solcellsmarknaden växer rekordsnabbt och har ökat 70 till 90 procent per år de senaste åren, med undantag för 2020 då ökningen var lite mindre. Men det är mycket möjligt att vi får en ketchupeffekt med många nya solcellsanläggningar framöver, säger Tom Sabel-Douglas, analysansvarig för energismarta lösningar på Vattenfall.

Nytt stöd för investeringar i grön teknik

Den 7 juli 2020 var sista dagen att ansöka om investeringsstöd för solceller. Dessförinnan fanns därmed inga stöd alls, vilket bidrog till att solcellsmarknaden bromsade in. Nu är ett nytt, förenklat system på plats, vilket innebär att ett avdrag görs direkt på fakturan från företaget som levererar och installerar anläggningen. Stödet heter Skattereduktion för investeringar i grön teknik.

- Vi välkomnar verkligen detta beslut. Det blir enklare för kunden och dessutom ser vi det som en tydlig signal från regeringens sida att man vill vara med och stötta utvecklingen mot ett fossilfritt samhälle, säger Jörgen Eriksson, solcellsexpert på Vattenfall. 

Värdet på ditt hus ökar med solceller

Bostadspriserna i Sverige har ökat de senaste åren och störst var prisökningen på villor. Det finns flera förklaringar till utvecklingen, varav två är låga räntor och förändrade prioriteringar på grund av pandemin. När många började jobba hemifrån och tvingades ställa in semesterresor hamnade hemmiljön i fokus. Mycket pekar på att även en solcellsanläggning kan förväntas inverka positivt på bostadsvärdet. Det visar bland annat en studie från Sveriges lantbruksuniversitet av Axel Bolin, mastersstudent i nationalekonomi.

 – I studien, som gjordes 2019, såg vi att huspriserna generellt ökade mer än vad de installerade solcellerna kostade. Den effekten kan man se även i andra länder, säger Tom Sabel-Douglas, som varit med och bidragit till studien.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.