Underhållsabetet kommer att pågå i 1-2 veckor, tack för din förståelse.

Stort tak med solceller
Solceller

Fungerar solceller i svenskt klimat?

Solceller i Sverige, funkar det verkligen? Trots kallt väder, snö och mörka vintrar så är svaret ja. Faktum är att det svenska klimatet är gynnsamt för solceller, menar Vattenfalls klimatcoach Lasse Ejeklint.

I Sverige är det mörkt på vintern. Det är svårt att tro att det kan vara en bra lösning med solceller så här långt norrut i Europa. Bor du dessutom i norra Sverige kan det kännas ännu mer tveksamt.

- Solceller producerar visserligen mindre under vintern i Sverige när behovet är som störst. Men under årets ljusa månader producerar de i regel mer el än vad du kan använda. Då kan du sälja tillbaka överskottet till elbolaget och få avdrag eller tillgodo på elräkningen. All el som solcellerna producerar kommer till nytta, antingen hos dig eller hos någon annan. Solelen bidrar med andra ord till ett fossilfritt samhälle, säger Lasse Ejeklint på Vattenfall.

Lägre temperaturer passar solceller

Solen strålar ungefär lika mycket i mellansverige som i Belgien och mellersta Tyskland. Skillnaden är att vi i Sverige har mer sol på sommaren och mindre på vintern. I norra Sverige finns till och med möjlighet att få solel på natten tack vare midnattssolen och det går att ha solceller i stort sett i hela landet. Och våra lite lägre temperaturer här uppe i norra Europa passar också solcellerna väldigt bra, enligt en studie från förra året av det norska forskningsinstitutet SINTEF. I studien kom forskarna fram till att solcellerna blir mindre effektiva om det är allt för varmt. Dessutom visade studien att snö på marken kan reflektera solens strålar och göra instrålningen ännu mer effektiv.

Går snö och solceller ihop?

Men vad händer på vintern när snö täcker solcellerna?. Om solcellerna är täckta med snö produceras ingen el. Men om vi antar att snön täcker solcellerna fyra vintermånader så kommer solcellerna bara tappa 4 procent av årsproduktionen av el eftersom vintermånaderna samtidigt är solfattigast. Dessutom glider snön lätt av den glasartade ytan, solcellerna blir snöfria före resten av taket.

Stor potential sett till solinstrålning och lönsamhet

I Sverige kommer mindre än 1 procent av all el från solceller. Antalet nätanslutna solcellsanläggningar steg dock med nästan 19 000 under 2019 och uppgick därmed till totalt 44 000 nätanslutna anläggningar i hela Sverige – en ökning på cirka 70 procent sedan 2018.

- Vi har trots ökningen väldigt lite solceller i Sverige i förhållande till solinstrålning och lönsamhet samt i jämförelse med andra länder med samma förutsättningar. Potentialen är mycket stor. Faktum är att Sverige hade kunnat producera hela 11,7 miljarder kWh om alla villatak var försedda med solceller. Det motsvarar cirka åtta procent av landets elbehov i dagsläget, menar Lasse Ejeklint.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.