Barn laddar elbil på uppfart
Barn laddar elbil på uppfart

Hur miljövänlig är elbilen?

Att köpa en elbil av ekonomiska skäl har idag sina begränsningar. Prislappen är hög och andrahandsvärdet osäkert. Däremot är de miljömässiga incitamenten desto starkare. Bilen släpper inte ut någon koldioxid och bidrar på så sätt inte till den globala uppvärmningen. 

Vad som däremot inte är bra ur ett miljöhänseende är att produktionen av elbilarnas litiumbatterier är mycket resurskrävande. Att tillverka ett sådant batteri ger upphov till flera ton utsläpp av koldioxid i atmosfären. Det innebär att en elbil i tillverkningsprocessen i värsta fall skulle kunna orsaka upp till 50 procent större utsläpp av koldioxid än en fossildriven bil.

Ett annat problem är att produktionen av kobolt, som behövs till batterierna, på många håll är förknippad med hemska arbetsförhållanden och miljöförstöring.

Elbil eller bensinbil?

Men trots att elbilarnas miljöpåverkan till en början är stor blir elbilarna betydligt mindre klimatpåverkande än fossildrivna bilar på längre sikt i Sverige. Hur snabbt en elbil går om den fossildrivna bilen i miljönytta varierar beroende på hur man räknar. Men om elbilen körs på en svensk elmix, det vill säga med låga utsläpp av koldioxid eller grön el, tar det ungefär två till fyra år. Och ser man till elbilens hela livslängd är utsläppen omkring 60 – 70 procent lägre jämfört med en fossilbildriven bil som körs lika länge, givet att elbilen kör på svensk elmix.  

Källa: Uppsala Nya Tidning, Mest Motor, Teknikens Värld, Ny Teknik, Elbilsstatistik, IVL – Svenska Miljöinstitutet

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.