Röd elbil laddas
Elstolpar
Röd elbil laddas

Finns det el till alla elbilar

Tänk om fem miljoner fossilbilar förvandlades till elbilar över en natt. Skulle elen räcka och klarar elnätet i så fall av belastningen? Villaägarna frågade Lasse Ejeklint, energiexpert på Vattenfall.

Om alla Sveriges personbilar var elbilar och drog två kilowattimmar per mil i snitt, skulle det innebära en energiförbrukning på 12,2 terawattimmar per år.

- Det motsvarar knappt åtta procent av Sveriges totala elproduktion 2019, vilket är mindre än vad vindkraften producerade samma år. Eller cirka 46 procent av Sveriges nettoexport, som uppgick till 26 terawattimmar, säger Lasse Ejeklint.

Styr laddningen!

Vi fortsätter i samma scenario. Alla personbilar i Sverige har blivit elbilar. Då är den naturliga följdfrågan vad som händer när alla kommer hem från jobbet och laddar sina elbilar samtidigt. Blir inte elnätet överbelastat då?

- Det kan vara en utmaning när alla elbilar i ett och samma bostadsområde startar laddningen samtidigt. Då får vi nya effekttoppar i elsystemet, säger Lasse Ejeklint, men pekar på en lösning:

- Genom smart styrteknik fördelas dock effekten. Tack vare uppkopplade laddboxar som redan finns idag kan du styra så att laddningen sker när du inte använder så många andra elektriska apparater i hemmet, säger Lasse Ejeklint.

Elen räcker även utan smart styrning

Lasse Ejeklint berättar att en finsk forskargrupp vid forskningsinstitutet VTT nyligen undersökt hur fem miljoner elbilar (en miljon batteribilar och fyra miljoner laddhybrider) i Norden skulle påverka effektbehovet. Resultatet blev en ökning med som mest sex procent (3,8 GW) utan smart styrning.

- Med smart styrning behöver det ökade effektbehovet bara bli en gigawatt (GW). Studien visar med andra ord att det inte är något problem om vi alla körde omkring i eldrivna bilar redan idag, avslutar Lasse Ejeklint.

Så har Vattenfall räknat

  • En bil kör i snitt 1 200 mil per år
  • En elbil drar i snitt 2 kWh/ mil
  • Totalt 2 400 kWh/år/bil.
  • 2 400 kWh * 5 miljoner bilar = 12 TWh