Elledningar och himmel
Röd elbil laddas
Röd elbil laddas

Finns det el till alla elbilar

Tänk om fem miljoner fossilbilar förvandlades till elbilar över en natt. Skulle elen räcka och klarar elnätet i så fall av belastningen?

Försäljningen av elbilar fortsätter att öka. Sett över 12 månader har försäljningen ökat med 84 procent. Den sista juli 2021 fanns det 245 481 laddbara bilar i Sverige, vilket motsvarar hela fyra procent av personbilsflottan. 32 procent är hel-elbilar och 69 procent är så kallade pluginhybrider*. Om alla Sveriges personbilar var elbilar och drog två kilowattimmar per mil i snitt, skulle det innebära en energiförbrukning på 12,2 terawattimmar per år.

Det motsvarar knappt åtta procent av Sveriges totala elproduktion 2020, och är mindre än hälften av vad vindkraften producerade samma år. Eller cirka 48 procent av Sveriges nettoexport, som uppgick till 25 terawattimmar.

Styr laddningen av elbilen 

Vi fortsätter i samma scenario. Alla personbilar i Sverige har blivit elbilar. Då är den naturliga följdfrågan vad som händer när alla kommer hem från jobbet och laddar sina elbilar samtidigt. Blir inte elnätet överbelastat då?

Jo, det kan vara en utmaning när alla elbilar i ett och samma bostadsområde startar laddningen samtidigt. Då får vi nya effekttoppar i elsystemet.

Genom smart styrteknik fördelas dock effekten. Tack vare uppkopplade laddboxar som redan finns idag, kan du exempelvis styra så att laddningen sker när du inte använder så många andra elektriska apparater i hemmet eller så att laddningen sker under natten.

Elen räcker även utan smart styrning

En finsk forskargrupp vid forskningsinstitutet VTT har undersökt hur fem miljoner elbilar (en miljon batteribilar och fyra miljoner laddhybrider) i Norden skulle påverka effektbehovet. Resultatet blev en ökning med som mest sex procent (3,8 GW) utan smart styrning.

Med smart styrning behöver det ökade effektbehovet bara bli en gigawatt (GW). Studien visar med andra ord att det inte är något problem om vi alla körde omkring i eldrivna bilar redan idag.

*Källa: elbilsstatistik.se

  • En bil kör i snitt 1 200 mil per år
  • En elbil drar i snitt 2 kWh/mil
  • Totalt 2 400 kWh/år/bil
  • 2 400 kWh * 5 miljoner bilar = 12 TWh

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.