Bygg ut attefallshuset med loft och källare

Ett attefallshus får vara högst 30 kvadratmeter oavsett om det används som gäststuga, fritidshus eller permanentbostad. I de flesta fall kan du utöka attefallshuset med loft eller källare.

Ett attefallshus kan vara antingen en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus. Sedan 1 augusti 2020 gäller i båda fallen att attefallshuset får vara högst 30 kvadratmeter.  

Skillnad komplementbyggnad och komplementbostadshus 

En komplementbyggnad är en fristående byggnad som inte är huvudbyggnad, exempelvis garage, friggebod, gäststuga, växthus, förråd eller poolhus. Komplementbyggnaden kan även ha kök och badrum, men får inte användas som bostad.    

Ett komplementbostadshus är också en fristående byggnad som inte är huvudbyggnaden. Det får användas som bostad i form av permanentboende, uthyrningsbostad eller fritidshus.

Attefallshus med källare 

Normalt krävs bygglov för nybyggnad, men attefallshus är undantaget från detta krav. Man behöver inte heller bygglov för att bygga till ett befintligt attefallshus under förutsättning att alla de krav som gäller för attefallshus uppfylls.  

Ett smart sätt att öka sin bostadsyta är att bygga en källareReglerna för attefallshusets area gäller den area som byggnaden upptar på marken – och enligt Boverket finns det inga hinder att bygga källare. Men bara så länge det är lämpligt, främst ur geoteknisk synpunkt. 

Anmälan till kommunen krävs

- Du måste anmäla nybyggnad och tillbyggnad av ditt attefallshus till kommunen även om inte krävs något bygglov. Kommunen måste alltså ge klartecken innan du börjar bygga. Det ska därför framgå i anmälan att attefallshuset ska ha källare, säger Josefin Hane på Boverket.  

Kommunen gör en bedömning i varje enskilt fall.  

- Det kan resultera i att kommunen gör bedömningen att det inte är lämpligt att bygga attefallshus med källare just där du bor, säger Josefin Hane.  

Attefallshus med loft 

Ett annat sätt att öka ytan för exempelvis förvaring är att bygga ett loft i attefallshuset. Det kräver varken bygglov eller anmälan. Se bara till att följa de utformningskrav och tekniska egenskapskrav som finns.

 

Regler för attefallshus 


Följande
 kriterier måste vara uppfyllda för att en byggnad ska anses vara ett attefallshus 

 • det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten 
 • det ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus 
 • det får vara högst 30 kvadratmeter 
 • taknockshöjden får vara högst 4,0 meter 
 • det ska vara fristående 
 • det ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus 
 • det ska placeras minst 4,5 meter från gräns, om inte de grannar som berörs medger en närmare placering 
 • det ska placeras minst 30 meter från järnväg, om inte järnvägens infrastrukturförvaltare medger en närmare placering 
 • det ska inte uppföras vid byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla 
 • det ska inte förekomma utökad bygglovsplikt för attefallshus i den detaljplan som gäller för området 
 • det ska inte placeras inom eller i anslutning till vissa områden som är av riksintresse för totalsvaret om det är ett komplementbostadshus.  

Foto: Nordiska Effekt Byggen AB

Regler för attefallshus

Det här säger plan - och bygglagen.

Dokumentera ditt attefallshus i Min Villa

I Min Villa kan du lägga in ditt attefallsbygge i en underhållsplan för ditt hus. Du kan även se till att få en påminnelse via mejl om när det är dags för byggprojektet och dokumentera det i text och bild. Här kan du också samla utgifter, kvitton, fakturor, ritningar och besiktningsdokument kopplade till attefallshuset.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.