Dator, avtal, penna och block
Hantverkare på byggnadsställning lägger plankor på hus
Hantverkare på byggnadsställning lägger plankor på hus

Därför ska du välja totalentreprenad

För att minska risken för problem i ditt byggprojekt är det viktigt att du ingår skriftligt avtal, med rätt entreprenadform. Villaägarnas expertrådgivare förklarar varför totalentreprenad rekommenderas framför delad entreprenad.

- En delad entreprenad innebär att du tecknar avtal med flera parter. Om du exempelvis bygger ett hus kan du teckna avtal med en huvudentreprenör som uppför byggnaden samtidigt som du har avtal med en grundentreprenör som gjuter plattan, en entreprenör som utför elarbeten, en som utför VVS-arbeten och  en som installerar ventilationen, säger Lars Guttman, jurist på Villaägarnas Riksförbund.

Delad entreprenad innebär mer ansvar

Vid delad entreprenad ansvarar du för projekteringen. Vad som ingår i en projektering kan variera, beroende på byggets omfattning. I allmänhet omfattar projekteringen bygghandlingar, konstruktions- och andra ritningar. Du blir dessutom ansvarig för arbetsmiljön.

- Det finns omfattande regler för arbetsmiljön på en byggarbetsplats, bland annat vad som gäller för att uppföra en byggnadsställning. Skulle olyckan vara framme, och arbetsmiljön inte skötts korrekt, kan du råka ut för dyra sanktionsavgifter eller böter, säger Lars Guttman.

Bevisbördan blir din

Delad entreprenad innebär också att bevisbördan hamnar på dig om något skulle gå fel.

- Beställaren, det vill säga konsumenten, har bevisbördan för fel i entreprenaden, oavsett entreprenadform. Vid delad entreprenad, där du alltså har två eller flera avtalsparter, måste du dessutom bevisa vilken av avtalsparterna som ansvarar för felet. Om du inte kan det får du själv svara för de kostnader som uppkommer för att få felet avhjälpt, säger Lars Guttman.

En avtalspart rekommenderas

Totalentreprenad innebär att du bara har en avtalspart. Vid fel i entreprenaden vänder du dig till din avtalspart även om ansvaret för felet slutligen hamnar hos den entreprenör som totalentreprenören har anlitat, alltså en underentreprenör till din avtalspart.

- Skulle det till exempel vara fel på elen så reklamerar du till din avtalspart, men inte den entreprenör som din avtalspart anlitat för att utföra elarbetena. Hur din avtalspart i sin tur reglerar mellanhavandet i sitt avtalsförhållande med den anlitade elektrikern behöver du inte bry dig om, säger Lars Guttman.

Ger en tryggare kostnadsbild

Om en totalentreprenad är dyrare eller billigare jämfört med en delad entreprenad beror på en rad omständigheter, men ofta blir totalentreprenaden billigare i slutändan. Särskilt om det handlar om ett större byggprojekt eller renovering som pågår över en tid, och om det skulle uppstå något problem längst vägen.

-Priset för delad entreprenad kan till en början vara lägre eftersom du inte behöver betala för de kostnader som är förenat med samordnings och arbetsmiljöansvaret. Om du har goda förkunskaper att driva och leda byggprojekt samt att upphandla och sköta samordningen mellan olika entreprenörer blir kostnaden antagligen lägre. Men det är kanske till priset att du inte kan sköta ditt vanliga jobb, säger Malte Rungård byggnadsteknisk rådgivare på Villaägarna.  

Totalentreprenad alltid det bästa valet

Enligt Malte Rungård är totalentreprenad alltid det bästa alternativet oavsett om du ska göra en mindre köksrenovering eller tänker bygga ett nytt hus.

- Du kanske kan tycka att ett totalentreprenadavtal inte är nödvändigt för att byta några köksluckor. Men anta att du anlitar en köksmontör och en elektriker. En av dem borrar in i ett VVS-rör och skyller på den andra. Då kan du hamna i en problematisk situation, konstaterar Malte Rungård.

En annan fördel med totalentreprenad är att du slipper eventuella merkostnader om en hantverkare inte dyker upp.

- Låt säga att elektrikern inte dyker upp på utsatt dag och till följd av detta kan den snickare som är hemma hos dig inte påbörja sitt arbete. Snickaren kan då fakturera dig för det tidsglapp som har uppstått, säger Malte Rungård.

 

Säkra byggprojektet

Våra avtalsmallar hittar du här

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.