Renovering inomhus
Ritning och vinkelhake
Renovering grund

Kan din granne överklaga bygglovet?

Om grannen inte fått tycka till om bygglovet, borde grannen inte heller få överklaga bygglovsbeslutet. Det kanske verkar logiskt. Men lagen säger något annat. Villaägarna reder ut vad som gäller.

- Det finns inget krav på att dina grannar ska höras om det ansökta bygglovet inte strider mot detaljplanen eller områdesbestämmelserna. Men trots detta har grannarna rätt att överklaga beslutet, säger Anton Persson, förbundsjurist på Villaägarna.

Informera grannen om dina byggplaner

För grannsämjans skull kan det vara bra att informera de berörda grannarna om byggplanerna och även ta del av deras synpunkter.

- Förutom att du får en bättre relation till dina grannar, minskar du risken för att bygglovsbeslutet överklagas, säger Anton Persson.

Så kan bygglov överklagas

Enligt plan – och bygglagen ska kommunen kungöra beslutet inom en vecka efter att det fattats. Samma dag som beslutet meddelas ska kommunen skicka bygglovsbeslutet till en krets av kända ”sakägare”.

- Sakägare är framför allt närmaste grannar, det vill säga ägare till både angränsande tomter och tomter med en väg eller gata emellan, säger Anton Persson.

Överklagande ska ske tre veckor från det att grannarna tagit del av beslutet genom kommunen. Överklagar de inte under den tiden går det inte att begära överprövning av beslutet.

Går det att undvika bygglovsöverklaganden?

Enligt Anton Persson är det som sagt bra att prata med grannarna om ditt planerade byggprojekt. Han rekommenderar också att föra en dialog med grannarna om själva bygglovsbeslutet.

- Det kan vara ett sätt att förekomma risken för ett oväntat överklagande, säger Anton Persson.

Men det går förstås inte att gardera sig mot överklaganden.  Det finns alltid en risk för att grannen överklagar i slutet av överklagandetiden, kanske när entreprenören redan är på plats och ska börja bygga, eller under pågående byggnation.

- Frågan är då om bygget ska fortsätta eller inte. I värsta fall kan du bli tvungen att riva byggnaden om grannen vinner, säger Anton Persson.

Om överklagandet av bygglovet går till domstol

Domstolsprocesser är ofta långdragna och jobbiga för båda parter på flera sätt. Grannen som motsätter sig ditt bygglov bör tänka igenom situationen noga innan ärendet dras till domstol.

Detaljplaner är mycket starka och bygglov som stämmer överens med gällande detaljplan blir oftast beviljade i högre instans.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.