Byggnadsställnig runt hus
Husritning med linjal och skyddshatt
Byggnadsställnig runt hus

Går det att använda tidigare ägares bygglov

Känns din nyköpta villa för trång? En bra idé är att ta reda på om den tidigare ägaren hade bygglov för att bygga ut huset. I så fall kanske du kan använda dig av det.

-Bygglovet påverkas inte om huset säljs. Men tänk på att det inte gäller om byggnationen inte påbörjats inom två år efter beslutet. Då måste du ansöka om nytt bygglov. Samma sak hade gällt om byggnationen påbörjats inom två år men inte avslutats inom fem år, säger Hanna Suua, förbundsjurist på Villaägarna.

Max 10 veckor från ansökan till beslut

Om det är så att du måste söka nytt bygglov är 10 veckor den maxtid som kommunen har på sig att handlägga ärendet.  

- Men det kan vara så att det tar längre tid. I så fall ska din handläggningsavgift minskas med en femtedel per påbörjad vecka. Om handläggningstiden överskrids med fem veckor blir alltså dessa kostnader noll, säger Hanna Suua.

Vad ingår i handläggningsavgiften?

De avgifter som är kopplade till handläggningsavgiften och som reduceras om tidsfristen överskrids är de som handlar om beslut om lov, expediering och kungörelse samt andra tids- och kostnadskrävande åtgärder.

- Vissa kostnader är dock undantagna och kvarstår även om det tar längre tid än 10 veckor för kommunen att fatta beslut om bygglov. Det gäller exempelvis kostnader för tekniskt samråd, beslut om startbesked, samt arbetsplats- och tillsynsbesök, säger Hanna Suua.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.