Brunt tegeltak
Gult sekelskiftestorp med tegeltak
Tegelhus med tegelpannor
Tegelhus med tegelpannor

Ta hand om taket

Takets uppgift är att skydda huset från att regn, snö och is ska skada konstruktionen. De tre vanligaste taktäckningarna i Sverige är takpannor, plåt och papp. För att undvika dyra och onödiga skador ska taket inspekteras regelbundet.

När taket närmar sig 30-årsstrecket är det dags att lyfta på några pannor och se efter om underlagstäckningen är hel.

– Jag känner inte till ett enda försäkringsbolag som ger ersättning för vattenskada genom ett tak som är äldre än 30 år – även om det finns tilläggsförsäkringar. Därför är det extra viktigt att se över sitt tak, säger Patrik Wendelius, byggteknisk rådgivare på Villaägarnas Riksförbund.

Frisk underlagstäckning skyddar

Vanligaste taktäckningen är takpannor. De tar den värsta stöten när det regnar, men blåser det till exempel kraftigt kan vatten leta sig in under dem. Då skyddar underlagstäckningen träkonstruktionen från vätan. Och så länge underlagstäckningen är frisk och hel så klarar sig taket.

– Takpannorna är underlagtäckningens solskyddskräm, förklarar Patrik Wendelius.

Tak med tätskiktsmatta (papptak) har ofta en flackare lutning och taket kan även vara ingärdat med en sarg. Dessa är till exempel vanliga på garage. Har du tätskiktsmatta på taket är det bra om du rensar bort alla kvistar och löv så att vattnet kan rinna bort. Tjärar du om taket när det börjar uppstå torrsprickor i ytan förlänger du takets livslängd med cirka 10 år.

Takpannorna är underlagstäckningens solskyddskräm.

Plåttak är de som kräver minst tillsyn. Det gäller bara att hålla taken rena från löv och annat skräp. Det är först när det uppstår rost som man behöver gå dit och skrapa och måla över fläcken.

Taket är ett system

Om någon del i det system som taket utgör inte fungerar, så får du till slut svåra och dyra fukt- och rötskador i taket. Vill det sig riktigt illa så kan läckage även leta sig in i ytterväggar och bjälklag.

– Så fort det uppstår en skada måste den åtgärdas. Det går inte att vänta, för processen är obeveklig. Först blir det mögel, sedan röta och har man otur så måste man då även byta delar av takstolarna. Fuktskadade yttertak är en kostsam historia, säger Patrik Wendelius.

Gör rent i hängrännorna

– När du kontrollerar taket, inspektera även runt skorstenen, ventilationshuvar, takfönster och infästningar, till exempel till takstegen. Ålder och snö och is kan skada dessa så det uppstår sprickor där regn- och smältvatten kan söka sig in, säger Patrik Wendelius.

Rensa även bort mossa och lövrester i hängrännorna. Igentäppta hängrännor kan på sikt skapa såväl fasad- som grundproblem. Rinner vatten inte bort som det ska, kan rosten skada och förstöra rännsystemet.

Är det inte tomt i hängrännan eller stupröret när frosten kommer så kan den expanderade isen skada hängrännan och få stupröret att spricka. När sedan våren kommer rinner vattnet ut genom hålet och skadar fasaden. Eller så kan lövgegget få regnvattnet att rinna ”uppströms”.

– Har du otur hittar vattnet en bakväg in i fasaden eller taket, förklarar Patrik Wendelius.

Om hängrännor eller fotplåtar är trasiga måste de bytas, liksom spruckna plastrännor. Är skadorna inte alltför allvarliga och det går att reparera tillfälligt, så kan det vara bra att vänta med att byta dem till våren eller sommaren. I samband med bytet kan du nämligen passa på att måla om takfotsbrädan som kan vara mycket svår att komma åt annars.

Håll skorstenen fågelfri

Förr hölls skorstenen varm och torr av 800 grader varm rök från oljepannan. Moderna olje- och pelletspannor når ofta inte över 200 grader. När regnet inte torkas ut – det handlar om runt 500 till 1 000 liter regn om året – blir konsekvensen att skorstensfogar och puts släpper. Detta måste lagas. För att tillfälligt hindra en trasig skorsten från att falla i bitar, klä in den i hönsnät.

Skorstenen är många villors lunga där varm och fuktig luft ventileras ut ur huset genom självdrag. Om fåglarna byggt bo i ventilationskanalerna hindras luften att komma ut. Se även över ventilationskanaler och skorstenspipa och rensa bort gamla fågelbon som täpper till – passa på vintertid när fåglarna flyttat eller tidig vår när boet är tomt.

Använd handen eller en gripklo, alternativt ta bort boet den andra vägen t ex genom att binda fast ett järnspett – gärna med nedåtvända hullingar som knäcker grenarna – i en lina och fösa ner boet till ett ventilationsgaller längre ner, och ta ut boet den vägen. Sedan bör du täcka över skorstenen med exempelvis ett rostfritt galler. Passa också på att få skorstenen sotad. Ett tak på skorstenen som skyddar mot nederbörd är bra, speciellt i äldre hus där man bytt till modernt uppvärmningssystem.

Ta hand om taket – att-göra-lista

Följ dessa 10 steg för att ta hand om ditt tak och förebygga skada.

1 Säkerhet

Kontrollera att fästena på glidskyddet till takstegen inte är sönderrostade och att taksteg vid takpannor inte sitter löst. Finns det risk att vintertid få en isklump i huvudet vid entrén kan det vara en god idé att montera ett snörasskydd.

2 Tak med takpannor

Borsta bort skräp. Byt trasiga pannor. Kolla även läkten och pappen under pannorna. Skevt liggande tegelpannor justeras i läge. Undvik att gå på pannorna.

3 Tak med bandtäckt plåt

Rensa bort skräp. Skrapa även bort färg som flagnar, se till att tvätta rent området och måla innan det börjar rosta.

4 Tak av fibercement- och eternit

Håll rent från mossa. Skadade delar kan bytas ut. Tänk på det personliga skyddet vid arbete med asbesthaltiga material som eternit.

5 Tak med tätskiktsmatta (papptak)

Slitna tak underhålls med primer och täckmassa. Bubblor och småskador repareras enligt leverantörens anvisningar. Anslutningar till plåtar tätas med fog eller täckmassa.

6 Hängrännor och stuprör

Gör rent! Stopp i röret rensas bort, lövrester tas bort från lövsilar. Rostskadade rännor repareras eller byts ut.

7 Skorsten

Ta bort fågelbon och sätt i ett hindrande galler. Kolla att skorstensplåten håller tätt, sota eldningskanalerna, kontrollera fogningen ovan tak och åtgärda dåliga fogar. Eventuellt behöver skorstenen ett nederbördsskyddande tak.

8 Genomföringar

Kontrollera tätningen runt alla genomföringar i taket. Skadade stosar byts ut. Tätningar av fogmassa som hårdnat tas bort och fogas om.

9 Vindsluckan

Kontrollera infästningen och tätningslisten efter vinterns härjningar.

10 Påväxt på taket

Duscha taket med något mossborttagningsmedel eller diskmedlet YES. Påväxten dödas och eroderar bort med tiden, vilket kan ta några år. Upprepa behandlingen vart 3:e eller vart 4:e år.

 

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.