Blåa Villaägarna-ballonger
Hantverkare på tak spikar planka

Dubbelseger för Villaägarna!

Regeringen har annonserat både höjt ROT-avdrag och införande av en planeringsstimulans för ökat småhusbyggande. Det är en dubbelseger för Villaägarna som drivit båda frågorna hårt.

Regeringen ökar ROT-avdraget till 75 000 kr. Dessutom separeras det från RUT, vilket gör att dessa båda avdrag inte kannibaliserar på varandra.

Ett höjt ROT-avdrag kan underlätta liknande renoveringar, i en tid då övriga kostnader gräver djupa hål i plånboken

- Småhusägarna brottas just nu med höga kostnader. Räntan höjs och matpriserna ökar. Ovanpå det stundar åter en vinter med höga elpriser. Bor man i ett äldre hus kan det vara kostsamt att energieffektivisera. Väggar och tak kan behöva tilläggsisoleras, fönster bytas och fläktsystem uppgraderas. Ett höjt ROT-avdrag kan underlätta liknande renoveringar, i en tid då övriga kostnader gräver djupa hål i plånboken, säger Håkan Larsson, chefekonom på Villaägarna. 

Villaägarna har drivit frågan att ROT-avdraget ska höjas till 100 000 kr och att avdraget ska återställas till 50 procent av arbetskostnaden. Dessutom vill Villaägarna att ROT-avdraget ska kunna ackumuleras i fem år för att underlätta större renoveringar och energieffektiviseringar.

- Vi nådde inte riktigt ända fram, men steg har tagits i rätt riktning, menar Håkan Larsson.

Villaägarna har lobbat för planeringsstimulans

Regeringen presenterade även en planeringsstimulans för ökat småhusbyggande. Här har Villaägarna skrivit en mängd artiklar och frågan togs även upp med Andreas Carlsson (KD) på det bostadspolitiska mötet som hölls med branschen den 13 juni 2023.

- 7 av 10 vill bo i småhus med egen trädgård. Ändå har politikerna prioriterat byggande av flerbostadshus. En anledning är att den kortsiktiga vinsten för en kommun är större när de planerar för flerbostadshus, säger Håkan Larsson och fortsätter:

- Detaljplanerad mark för småhus är en förutsättning för att småhus ska byggas och planeringsstimulansen kommer att ge kommunerna bättre förutsättningar att planera för sådant som faktiskt efterfrågas – det vill säga hus med trädgårdar. Detta är därför en mycket välkommen satsning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.