Växande mynt i staplar bredvid trähus i miniatyr

Höj ROT-avdraget och stimulera ökad uthyrning 

Höj ROT-avdraget till 100 000 kr och återställ avdraget till 50 procent. Det behövs både som konjunkturåtgärd och för att småhusägare som nu trängs från alla håll ska kunna energieffektivisera. Det bör också vara möjligt att ackumulera ROT-avdraget över fem år för att kunna göra större investeringar.

Husägarna kläms just nu från alla håll. Inflationen ligger på 12 procent. Priserna på el, mat, kläder, drivmedel och andra nödvändigheter ökar mycket kraftigt. Ovanpå det har bolånekunder med rörliga bolån sett räntekostnaderna öka med över 160 procent på bara ett år.

Under samma tid har reallönerna minskat med 8,5 procent, vilket gör det svårt för småhusägare att göra nödvändiga energiinvesteringar för att förbereda sig inför nästa vinter. Men det är dyrt att sätta in treglasfönster, förbättra ventilationen, installera bergvärmepump och liknande.

Ökad uthyrning är bra för ekonomi och bostadsbrist

Ett sätt att i dessa bistra tider ändå underlätta för småhusägare att göra energiinvesteringar vore att förstärka ROT-avdraget. Ett förstärkt ROT-avdrag skulle inte bara göra det möjligt att göra nödvändiga energiåtgärder. Det kan även öka möjligheten för husägare att bygga om en del av sin bostad för uthyrning.

Det bör också vara möjligt att ackumulera ROT-avdraget över fem år för att kunna göra större investeringar. Det vore, tillsammans med ökade incitament till uthyrning av delar av bostaden, relativt enkla åtgärder för att motverka det nattsvarta läget på byggmarknaden och öka utbudet av bostäder.

Konjunkturavmattningen har inneburit att byggandet har avstannat, samtidigt som det råder brist på bostäder. Ökad uthyrning kan vara en bra åtgärd i rådande kris för att ändå öka utbudet av boende.

Det kostar emellertid rätt mycket att göra om en del av bostaden till uthyrningsdel. Det kan behövas extra väggar, en ny ytterdörr, dra in VA och liknande. Ett förstärkt ROT-avdrag skulle underlätta detta.

Vi vill se ett fördubblat ROT-avdrag

Idag får husägaren göra ett så kallat schablonavdrag på 40 000 kr när de hyr ut en del av bostaden. Det innebär att man får göra ett avdrag i inkomstdeklarationen upp till detta belopp. För att utbudet av bostäder ska öka föreslår Villaägarna att detta belopp fördubblas och att det sedan indexeras mot KPI.

Kritiker menar att ett ökat ROT-avdrag skulle kunna bidra till ökad inflation. Naturligtvis ska inflationen bekämpas, men dagens inflation är ytterst ett monetärt fenomen som skapats av centralbankernas expansiva penningpolitik i kombination med kriget i Ukraina. Nu stramas penningpolitiken åt på bred front och det bidrag som ett förhöjt ROT-avdrag och ökade incitament för uthyrning av bostäder skulle ha på den allmänna inflationen är försumbar.

Vi uppmanar därför regeringen att höja ROT-avdraget och stärka incitamenten till uthyrning av delar av bostaden i vårbudgeten. Sverige går mot en lågkonjunktur och de åtgärder Villaägarna föreslår skulle göra att ekonomiskt trängda hushåll har råd att genomföra nödvändiga renoveringar och investeringar. Det vore dessutom en klok konjunkturåtgärd för att motverka det nattsvarta läget inom byggbranschen och öka utbudet av bostäder.

Håkan Larsson, Samhällspolitisk chef på Villaägarnas Riksförbund

Debattartikeln publicerades i Göteborg-Posten den 11 april 2023.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.

Funderar du över något?

Som medlem i Villaägarna får du bland annat fri tillgång till Sveriges mest kompletta expertrådgivning.